cz cz cz
clovek

MŮJ ÚČET

REPTIL CLUB

Klub pro všechny teraristy a milovníky přírody. Na tomto místě zveřejníme vaše fotografie, odborné články, zkušenosti z chovu, videa a podobně. Příspěvky zasílejte na adresu redakce portálu.

Chov hadů v regálových systémech (Racks systémy)

 

Chov v zásuvkových boxech (Racks systém) je v posledních letech častý. Rozumíme tím chov v boxech, které jsou jako zásuvky uloženy v regálech. Box je osazen většinou jen hadem, miskou na vodu a trochou substrátu. Úkryty, nebo boxy s vlhkým mechem pro zvýšení vlhkosti chybí ve většině případů. Had je chován za optimální teploty a nízké hladiny osvětlení. Racks se používají nejen k chovu mladých hadů, ale také k chovu dospělých hadů všech druhů. Tam také dochází k páření, kdy je samec přidán do boxu k samici a poté opět odstraněn.

  1. Právní aspekty:

Podle § 2 zákona o ochraně zvířat (německý zákon) je nutné chovat zvířata dle potřeb jednotlivých druhů a poskytovat jim maximální péči. To zahrnuje u hadů například podporu a zachování loveckého pudu, možnost koupání, aktivní průzkumné chovaní (šplhání), vyhřívání pod světelným zdrojem a možnost kálení na odlehlejším místě. Pro chov plazů neexistuje relevantní právní předpis. Požadavky § 2 Zákona na ochranu zvířat (DE) v části o minimálních požadavcích, konkretizovaných pro plazy stanoví základní podmínky pro chov plazů:

  • Dostatek potravy a vody. Zvířata musí mít stálý přístup k hodnotnému krmivu a čerstvé vodě.
  • Vhodná ubikace zvířete. Dostatečně velká, samozřejmostí je tepelný a světelný režim. K tomu i vlhkost vhodná pro daný druh zvířete. Pravidelná údržba a čištění ubikace.
  • Sledování zdravotního stavu zvířete, zabránění možným úrazů a nehodám. V případě potřeby poskytnout veterinární ošetření a péči. Vhodné jsou pravidelné kontroly se zaměřením na zdravotní stav zvířat v chovu.
  • Předcházet strachu a stresu zvířat. K tomu může dojít například nevhodným zacházením, častou manipulací, případně manipulací v době, kdy zvíře podle svého biorytmu normálně spí. U hadů to může být i manipulace v období svleku.
  • Poskytnout zvířeti možnost normálního chování, dostatečný prostor, světlo, teplo a klid.

V ubikacích pro mláďata je zakázaná absence podestýlky, úkrytu a režimu den/noc.

Chov hadů v regálových systémech

Důležité je stáří a velikost chovaného zvířete. Rack systém ale v každém případě omezuje možnosti hada, aby se choval přirozeně. Toto omezení je velmi výrazné.

Výhody a nevýhody Rack systémů

Python regius patří mezi hady nejčastěji chované Rack systémech. Tento systém se používá pro mláďata, i pro dospělé hady. Zastánci takového chovu argumentují tím, že hadi mají klid, nejsou rušeni a mláďata ochotněji přijímají potravu. Dalším argumentem je, že krajty královské žijí v přírodě v různých dutinách, kořenech stromů a termitištích. Z toho odvozují, že Rack jsou pro jejich chov vhodné. Takový závěr však není odůvodněný. Konstrukce regálu neodpovídá pobytu hada v úzké jeskyni, box není strukturován výškově a díky malým rozměrům má had prakticky k dispozici jen jednu změnu pozice. I v termitištích se had pohybuje šplháním a často leze i v norách hlodavců.

V Racks nelze poskytnout hadovi možnost volby různých teplotních oblastí, nemá možnost úkrytu v různých teplotních zónách. Nemá možnost pohybu v dalších patrech boxu. Na tento rozsah pohybu rozměry regálu nestačí. Názor zastánců regálového chovu je, že v teráriích nemá had takové bezpečí a klid a že to může být příčina různých nemocí a neplodnosti.

 

Formulace stanoviska BMELV (německý úřad ochrany zvířat) pro všechny druhy rodu Python je poněkud nešťastná. Jsou zde shrnuty podmínky pro všechny hady toho rodu kteří ale mají jiné nároky. Jsou různé požadavky na množství vody a velikost bazénku, na výšku terária. Výška ubikace by měla v každém případě umožnit trojrozměrný pohyb. Mladí hadi až do váhy cca 500g podle zkušeností špatně v zajetí přijímají potravu. V takovém případě může být regálový chov užitečný, než se mláďata rozkrmí. Rozměry boxu by měly být 1 x 0,5 x 0,3 m.

Každý box je nutné vybavit podestýlkou, miskou na vodu a úkrytem. Je zapotřebí zajistit, aby byla dodržena teplota dle specifikace BMELV pro daný druh a vlhkost cca 60-80%. Je také nutné nainstalovat vhodné teploměry a vlhkoměry. V případě více boxů v regálu stejné velikosti a stejných podmínek, stačí jeden teploměr a vlhkoměr. Musí být zajištěno dostatečné větrání, to je velmi důležité. Větracími otvory, nebo mřížkou. Světlo může být kombinace přirozeného a umělého osvětlení.

Velcí hadi v regálových systémech

Boa constrictors (hroznýš královský) a další (bez Boinae Corallus spp.)

Chov subadultních a dospělých  boa (hroznýš) a další Boinae v regálových systémech není vhodný. Tyto druhy, jako nejreprezentativnější svého druhu jsou ve srovnání s pythony  podstatně větší (v závislosti na druhu a poddruhů různá zvířata mají velikost až 2-3 m). Navíc to nejsou  číhající predátoři, jako jsou např. Python regius, ale aktivně kořist vyhledávají. Systém regálů díky omezeným rozměrům tedy neumožňuje žádné aktivní pohybové chování. Proto je třeba dodržovat požadavky zprávy BMELV. Tam je také důraz na dostatek vody v boxech téměř všech druhů. K dosažení souladu s tímto nařízením musí být zajištěna možnost adekvátního koupání v regálovém systému vzhledem k velikosti těla. Regálový systém nemůže splňovat tento požadavek z důvodů prostoru.

Výjimka platí pro chov novorozených mláďat (41- 46 cm) a juvenilních jedinců až do délky těla 55 cm.

Racks  systémy jsou vhodné pro lepší kontrolu příjmu krmiva.

Rozměry jednotlivých boxů musí být nejméně 1 x 0,5 x 0,5 m

(Délka x šířka x výška) vzhledem k velikosti zvířete.

Vzhledem k nárokům na biotopy specifických pro daný druh platí toto nařízení také pro

Anakondy (Eunectes spp.) a hroznýšovce duhové (Epicrates spp.).

Krajta kobercová (Morelia spilota), krajta zelená (Morelia viridis).

Chov těchto druhů (Morelia spp.) není vhodný v systémech plochých regálů,

bez ohledu na věk zvířat.

Jejich potřeba pohybu se nedá uspokojit a především nemají možnost lezení po větvích. Jedná se o druhy se silnou až kompletní adaptací na přírodní životní styl. Proto je třeba dodržovat specifikaci  zprávy BMELV. Analogicky to platí i pro druhy Psohlavec zelený, Psohlavec orinocký (CORALLUS SPP.) 

Krajta mřížkovaná  (BROGHAMMERUS RETICULATUS a B. TIMORENSIS)

Chov těchto druhů v regálových systémech je zakázán. Problém je už jen velikost 5-6 m.

Dokonce i dospělá zvířata potřebují stromy a keře pro lov a odpočinek. Jsou silně

vázáni na vodu, takže v systému chovu kromě lezení musí být stále v dostatečném množství k dispozici.

Chovat lze pouze novorozence (75 – 80 cm) a mláďata až do celkové délky 90 cm

Rozměry boxů musí být nejméně 1 x 0,5 x 0,5 m (Délka x šířka x výška)

Krajta pestrá (PYTHON CURTUS) 

Chov dospělých dospělých zvířat (Python curtus) v regálových systémech není pro tento druh vhodný. Nezbytné pro jejich způsob života jsou m.j. velká koupací plocha a zejména hluboká vrstva zeminy). Tyto požadavky nelze v regálovém systému splnit.

Pouze pro chov novorozenců (33 – 45 cm ) a mláďat až do délky těla 50 cm lze systém regálového chovu využít pro lepší kontrolu příjmu krmiva.

Rozměry boxů musí být nejméně 1 x 0,5 x 0,3 m (délka x šířka x výška)

Krajta tygrovaná (PYTHON MOLURUS)

Krajta tygrovaná (Python molurus) je jeden z nejčastěji chovaných velkých hadů.

Chov subadultních a dospělých jedinců není v regálových systémech vhodný. Jedná se o velmi velká zvířata. Nad 5 m a 90 kg tělesné hmotnosti.

Chovat je možné pouze novorozence (50-70 cm) a mláďata do celkové délky 90 cm, aby byla zajištěna lepší kontrola příjmu krmiva.

Rozměry boxu musí být nejméně 1 x 0,5 x 0,5 m (délka x šířka x výška).

Analogicky platí, že tato nařízení jsou platná také pro další velmi velké druhy

Krajta písmenková (PYTHON SEBAE) a Krajta jihoafrická  (PYTHON NATALENSIS)

a pro méně často chované druhy, např. Krajta Albertisova (LEIOPYTHON ALBERTISII) a

Krajta zakrslá  (BOTROCHILUS BOA)

Jedná se o druhy s potřebami a specifickými požadavky na chov, které je činí nevhodnými pro chov v regálových systémech.

Hroznýšek turecký (ERYX SPP.)

(Eryx spp.) jsou malé zvířata (max 70 cm.) Tráví většinu času v podzemí. Aktivní jsou především za soumraku a v noci. Pokud jim zajistíme podmínky potřebné pro pohodu těchto zvířat (kromě klimatických faktorů – výraznější teplotní gradient) také půdní substrát nejméně 10 cm hluboký. Pokud jsou tyto požadavky splněny, je možný chov v regálovém systému.

Rozměry boxů musí být nejméně 0,75 x 0,5 x 0,5 m (délka x šířka x výška).

Chov užovek v regálových systémech 

Užovka červená (PANTHEROPHIS GUTTATUS)

Tato zvířata dosahují velikosti  do 130 cm. Je to poměrně aktivní druh, aktivně vyhledává kořist a využívá všechny dimenze přirozeného biotopu. Chovné zařízení musí tedy poskytovat možnost plavání, stejně jako možnosti k lezení.

V regálovém systému to není možné. Může být využit jen pro chov mláďat do délky těla cca 40cm. Výhoda je v kontrole příjmu potravy. Je zapotřebí dostatečné větrání a osvětlení.

Rozměry boxů minimálně 1 x 0,5 x 0,5 m.

Užovky rodu THAMNOPHIS SPP.

Tato zvířata dosahují v závislosti na druhu délky těla do 120 cm. Jedná se o různé druhy,

velmi aktivní, s velmi silnou vazbou na vodu. Častou lezou ve větvích křovin a stromů. Vzhledem k tomu, že se rod také vyskytuje v chladnějších oblastech Severní Ameriky, zvířata často vykazují „basking chování“ (slunění). Chovné zařízení musí  nabízet možnosti prostoru pro plavání a lezení.

Chov v regálových systémech je proto tyto druhy nevhodný, bez ohledu na stáří zvířat.

Heterodon nosatý (HETERODON NASICUS)

Jedná se o poměrně malý, terestrický druh, který tráví většinu dne zahrabaný v půdním substrátu, číhající na kořist. Je aktivní především v noci. V teráriu potřebuje lokální vyhřívání a možnost hrabání v substrátu. Pokud jsou splněny tyto podmínky, lze chov tohoto druhu doporučit i regálových systémech.

Minimální rozměry boxu 1 x 0,5 x 0,5 m

Korálovky (LAMPROPELTIS SPP.)

V závislosti na druhu nebo poddruhu zvířata dosahují délky těla  od 60 do 150 cm, narozená mláďata 18-30 cm. Jedná se převážně o terestrické druhy, aktivními za soumraku  s velkou potřebou úkrytů. Vyhledává hromady kamení, pařezy a dutiny stromů kde hledá potenciální kořist. Vyjádření a hodnocení uvedená pro kukuřičný had se obdobně vztahují na dobu trvání chovu.

Doporučení uvedená pro chov užovek se obdobně vztahují i na chov korálovek.

Ostatní druhy hadů

Obchod nabízí širokou škálu dalších druhů hadů různého původu. Zejména z Asie, jejich požadavky na terária  jsou často výrazně odlišné od dříve jmenovaných druhů.

Obecně není chov těchto v regálových systémech vhodný, pro velmi složité klimatické a prostorové nároky.

Racks systémy pro ukládání hadů během hibernace

Mnoho druhů hadů žije v přirozeném prostředí v době odpočinku, v průběhu zimního období. Výrazné snížení celého metabolismu jim umožňuje přečkat delší období bez příjmu potravy.

Hibernace má významný vliv na sexuální cyklus zvířat a přímý vliv na procesy zrání spermií, vajíček a hormonální stimulaci. To je důvod, proč je hibernace behaviorálním prvkem.

Je nezbytná jako základní podmínka pro úspěšnou reprodukci.

Podle odlišného zeměpisného rozložení je významným prvkem variabilita v druhově specifickém doporučení pro dobu zimního odpočinku z hlediska doby trvání a teplotních nároků. To je nutné také respektovat.

Regálové systémy jsou v zásadě vhodné pro správu odpočinku. Faktory, které jsou důležité pro tuto dobu v prostorách pro hibernaci: teplo a světlo (správně nastavené hodnoty).  Tyto parametry musí být upraveny také v místnostech, kde je systém regálu umístěn.

V době hibernace je vyloučená přeprava (stěhování) hadů. 

Shrnutí

Z výše uvedených důvodů signatáři nedoporučují chov dospělých hadů v regálových systémech, s uvedenými výjimkami.

Pro stohování boxů platí následující minimální požadavky:

    Každá regálový box je vybaven vhodnou vodní nádrží, wet-boxem (mokrým boxem) mokrého a úkrytem.

    Dostatečný prostor každého boxu musí být vybaven pro konkrétní druh, např.  větvemi stromů,

nebo vysokou vrstvou substrátu apod. dle potřeb jednotlivých druhů.

    V každé jednotce chovu hadů (regálu) musí být i nadále zajištěno, že teplotní specifikace zprávy BMELV a specifická     vlhkost pro druhy bude kontrolována odpovídajícím měřícím zařízením, které musí být připojeno ke každé jednotce (regálu).

    Pokud má více boxů stejné podmínky (umístění, topení, regulace vlhkosti), je postačující, pokud je jeden box reprezentativní  (měřením vlhkosti nebo teploty)  pro několik dalších boxů se stejným vybavením.

    Musí být zajištěno dostatečné větrání.

    Všechny jednotky (boxy) chovu jsou buď osvětleny dostatečným denním světlem,  nebo ekvivalentem umělého osvětlení nad boxy.

Heike Krüger

překlad Terraristik.cz

Člověk, hadi, šílenství

Hadi…. Krásné, fascinující stvoření. Jemné a neškodné, nebo jedovaté a nebezpečné. Kdo se jednou začne zajímat o chov těchto zvířat, bude jimi okouzlen a propadne jim. Hadi jsou něco zvláštního. Různé styly, různé barvy, jsou kouzelní ve své jedinečnosti. Tato paleta barev, které lze dosáhnout při chovu, ale přináší ve špatných rukou jen zlo v ryzí podobě.

Existují lidé, kteří milují své hobby, mají rádi svoje zvířata a pečují o jejich čisté prostředí. Lpí na svých zvířatech a investují do nich spoustu peněz aby měli zdravý chov a dosáhli  odchovů zdravých mláďat. Musí hodně studovat, hledat informace, neustále zdokonalovat svoje znalosti. Mezi velmi náročné disciplíny patří například genetika, nauka o dědičnosti. Každý chovatel se musí seznámit se základy genetiky. Chov hadů vyžaduje čas a trpělivost. Ještě před několika roky měli hadi mnohem vyšší cenovou úroveň. Když jste chtěli koupit hada, museli jste sáhnout trochu hlouběji do své kapsy. Bylo to ale dobré pro zvířata. Neexistovali žádní náhodní kupujicí, kteří by zaplatili větší částku peněz a každý koupi hada dobře rozmyslel. Ale když potom některé lidi napadlo, že na tom lze dobře vydělávat, vývoj šel špatným směrem. U každého zvířecího druhu se najdou lidé, kteří nevidí chov jako hobby, ale myslí jen na peníze. Tento přístup je absolutně špatný a utrpení hadů je v takovém případě nevyhnutelné. Trpí tiše a trpí dlouho.

Pokud se začnete rozhlížet a mluvit s lidmi, kteří působí již dlouho v chovu hadů a kteří viděli mnoho, i toho špatného, zjistíte, že existuje i temná stránka chovu hadů a teraristiky. Teraristika je skvělý koníček a vztah těchto zvířat a lidí jistě existuje a je to úžasné. Černé ovce jsou všude, ale mohou existovat jen tak dlouho, dokud v nich nebudeme vidět podvodníky a dokud budou lidé ochotni od nich koupit často nemocné zvíře, nebo mládě dosud jistě nerozkrmené.

Hadi se chovají často bez větších znalostí, jednoduše se vše nechává náhodě a osudu. Trh je zaplaven takovými zvířaty a ceny jsou „v suterénu“. To přináší nebezpečí, že si každý může za málo peněz koupit hada. Často je to tak, že mnozí ani netuší, co nový mazlíček bude potřebovat. Nutí je vyrovnat se s prostředím lepenkových krabic, plastových boxů, příliš malých nádrží a pod. Hadi živoří a  trpí nevhodnými teplotami. Mají chladno, nebo naopak vysokou teplotu a často umírají na dehydrataci. Takové utrpení je pro zvíře nekonečné, ale potom je nahrazeno opět jiným zvířetem a všechno se opakuje.

Zvířata jsou často vyhazována na skládky, odkládána v přírodě, kde zahynou.

Následující fotografie jsou velmi drsné. Ze zvířat z fotografií přežilo jen velmi málo jedinců.

Fotky pořídil pan Sebastian Feuchtinger

 

Heike Krüger

překlad Terraristik.cz

GENETIKA CO-DOMINANT

Genetics_-_Co-dominant_-_Articles_-_World_of_Ball_Pythons_-_2016-03-12_14.51.50

GENETIKA CO-DOMINANT

Krajty královské – genetika

 

Každý, kdo se zabývá chovem krajty královské, se nemůže vyhnout problematice genetiky.

A kdo si prostě myslí, že tyto znalosti při páření krajt královských  nepotřebuje, je hloupý a nezodpovědný. Takoví lidé nejsou v žádném případě seriózní chovatelé.

Co je to genetika ?

Genetika = nauka o dědičnosti

Biologický proces, při němž určité geny ( nositel dědičné informace)  přenáší na potomky vlastnosti rodičů a předků. V našem případě nás zajímá především barva a kresba.  Genetika určuje ovšem jen procento pravděpodobnosti výsledku páření, protože matka příroda má konečné slovo. Přesný výsledek tedy není možné většinou určit, jen v některých případech, kdy není možný jiný výsledek.

U krajt královských známe mutace dominantní, co-dominantní a recesivní.

Co-dominantní mutace : v těchto mutacích se mísí geny obou rodičů (hadů) a určují vzhled potomka. Očekávaná mutace se narodí již v první generaci.

U Co-dominantní dědičnosti existuje vždy super – forma. Vzniká, když se páří 2 stejná zvířata, Co-dominantní mutace. V takovém případě potom dostaneme pravděpodobnost:

25% Normal (přírodní zbarvení)

50% Co-dominantní mutace

25% Super forma (Super Pastel a pod.)

U super  formy je ještě zvláštnost. Označujeme ji zkratkou BEL ( Blue eyed leucistic) Forma BEL se objevuje u skupiny mutací Butter, Lesser, Mojave a Phantom. BEL krajta je celá bílá a má modré oči.

Příklad: páření  Lesser x Lesser:

25% Normal

50% Lesser

25% Superlesser BEL

Při páření Lesser x Mojave dostaneme  25% BEL Lesser Mojave, ale pozor.

Lesser Mojave není žádná super – forma, ale vzhledem se tak chová.

S mutací Lesser (Butter) dá Phantom také BEL, pro takovou formu se užívá označení Karma.

Phantom x Mojave dává potom mutaci Phantom Potion.

Dominantní mutace:

Dominantní  geny, přímo ovlivňují výsledek páření.

Dominantní x dominantní  dává vždy 100 % dominantní mutace.

 

Příklad : Pinstripe x Pinstripe = 100% Pinstripe, ale žádná Super forma. Dominantní mutace nedávají žádné Super formy!

Páření Pinstripe x Pinstripe = 50% Pinstripe a 50% Normal.

Recesivní mutace:

U recesivní mutace musí být při páření 2 stejné geny (u obou rodičů) dané mutace, aby se barevná forma projevila u potomků.

Příklad : Albino x Albino =  100 % Albino ale v praxi je tato varianta nepřípustná. Forma Albino znamená absenci melaninu (kožního barviva) a pokud by se sečetl tento faktor od obou rodičů, výsledkem by bylo velké procento degenerovaných  mláďat, pokud by vůbec nějaké embryo přežilo.

Albino x het. Albino = 50% Albino a 50% het. Albino

het. Albino x het. Albino = 25% Albino, 50% het. Albino a 25% Normal

Albino x Normal = 100% Normal  het. Albino

het. Albino x Normal = 100 % Normal  50 % poss.het. Albino (poss. = možnost)

Albino  x Piebald = 100% Normal  het. Albino Piebald

Pro všechny recesivní mutace platí stejná pravidla !

Když se páří s Albinem  jakákoliv mutace, jsou všichni potomci, kteří nejsou Albino 100% het. Albino.

Heike Krüger

KRAJTA KRÁLOVSKÁ, KÖNIGSPYTHON

 

 

Krajta královská, Ball Python, Königspython (Python regius), rod Pythonidae.

Je jeden z velkých hadů a je běžný napříč západní a střední Afriky. Jeho území se rozprostírá od východu Gambie po Súdán.
Stejně jako všechny členy rodu Python, je netoxický skrtič. Ball python může dosáhnout délky 2 m (obvykle jsou ale o něco menší). Je to nejmenší druh v rodu Authentics krajt. I když je moje Loki asi 1,60 m dlouhá.

Jak již bylo napsáno výše, krajta královská žije v Západní až Střední Africe. Tento druh je velmi přizpůsobivý v jejich prostředí. Obývají tropický deštný prales, jakož i savany a zemědělské oblasti, až po okrajové oblasti vesnic a měst.
Python regius byl poprvé popsán jako ,, Boa Regia ,, ( 1802 George Shaw)
Jeho současný název Python Regius byl představen v roce 1844 (André Marie Constant Duméril a Gabriel Bibron)

Python regius nemá žádné poddruhy.

Python regius převážně osídluje savany západní Afriky, kde existují oblasti trávy a stromových křovin. Během dne se Python ukrývá v opuštěných norách hlodavců, nebo v termitištích. Tyto úkryty nabízejí po celý rok poměrně stálé klima, pokud jde o teplotu a vlhkost.
Další stanoviště krajt královských jsou tropické stálezelené vlhké lesy na jihu západní Afriky. Je velmi obtížné najít tyto soumračné a noční hady v hustých vlhkých lesích. Krajty královské z lesních oblastí by měly mít pravděpodobně silnější žluté zabarvení než krajty z křovin.

Ball python se přes den skrývá a večer je naopak velmi aktivní. V období sucha od listopadu do března je neaktivní a žije většinou v úkrytu. Tyto úkryty jsou významným místem rozmnožování. Nory hlodavců a termitiště mají optimální a nejvíce konstantní klimatické podmínky. Je velmi běžné, že lze nalézt několik chovných samic v jednom úkrytu. Bylo zjištěn výskyt dokonce až 10 krajt královských v jednom termitišti. Termitiště jsou ideálním prostředím, protože díky jejich konstrukci mají dobré klimatické podmínky.
S nástupem období dešťů je naše krajta královská velmi aktivní a je někdy dokonce vidět i ve dne na silnicích. Uvádí se, že Python regius obývá jen přízemní části biotopu. Mladé krajty ale rády šplhají ve větvích a při studiu obsahu jejich žaludku byli nalezeni ptáci a netopýři. Říká se, že šplhají především samci, pravděpodobně proto, že jsou lehčí.

Já říkám …. Nesmysl! Všichni šplhají, potřebují jen o něco silnější větve a samozřejmě ne příliš vysoko, takže když krajta královská padá, nemůže si ublížit.

Co mě ještě zajímá, ale k čemu jsem ještě nic nenašla? Co se děje je po vylíhnutí s mláďaty? Zůstanou několik dní se svou matkou v úkrytu, nebo toto místo okamžitě opustí? Nebo matka a mláďata ještě stráví nějaký čas v tomto úkrytu?
Pokud někdo ví, prosím poslat e-mail, protože mě to velmi zajímá.

Nyní k chovu…. Pokud chcete chovat dospělé krajty královské, velikost terária nesmí klesnout pod minimální rozměry. Vždycky říkám, čím větší tím lepší, a jak to vidím, tak pro „ Regiusky“ také. Zvířata potřebují ve svém teráriu teplotu 32-28 stupňů, v noci může teplota klesnout až na 25 stupňů. Terárium by mělo být vybaveno silnými větvemi a několika úkryty. Pro rovnováhu vlhkosti jsou nejlepší přírodní rostliny a nesmí chybět miska na pití, která by měla být tak velká, že se do ní had může stočit.

Zcela odmítám chov v plastových boxech, tzv. Racks. Tento způsob nemá nic společné s potřebami tohoto druhu.
Stejně jako ty extrémní hromadné komerční chovy.

Jsou někteří renomovaní chovatelé, kteří milují svá zvířata a také se od tohoto způsobu chovu distancují.
Ale mnozí jen rozšiřují chovy, aniž by věděli, co vlastně dělají, jen z čisté chamtivosti.
Trh je tak zaplaven a ceny jsou tak hluboko v suterénu, že si každý prostě může koupit z pouhého rozmaru krajtu královskou.
To znamená, že i nadále je nutné vše vysvětlovat, pro dobro zvířat.

Takové jednání je naprosto nezodpovědné … ale vždycky je to všechno jen o zboží…jsou to „jen“ zvířata! 
V samotném Ghaně enormní počet pytláků neustále kope a chytá krajty ve volné přírodě. Chovají je v dřevěných bednách, nebo plastových sudech s humusem. Mláďata jsou balena v sáčcích a v krabicích jsou vyvážena do celého světa.
Tento „obchod“ s krajtami královskými je nejvíce rozšířen v těchto zemích Afriky: Sierra Leone, Senegal, Gambie, Ghana, Burkina Faso, Togo, Pobřeží slonoviny, Zaire, Kamerun, Súdán, Uganda, Nigérie a Benim.

Vzhledem k tomu, že Python regius se v přírodě občas vyskytuje ve zcela odlišných barevných variacích, o něž je velký zájem a vysoká poptávka. Každý chce chovat mutace, které nikdo nemá a být opět první.

Tito jedinci ale často trpí mnoha druhy dědičných chorob, některé nejsou životaschopné, jiné mají deformaci páteře nebo jiné anomálie a vady. Každý chovatel by se měl pokusit odvrátit takové zakolísání a taková zvířata nekupovat. Ale sakra, i tato zvířata jsou prodávány a jsou dále chovány.

Royal Natural3

Heike Krüger

překlad Terraristik.cz

TOPlist