clovek

MŮJ ÚČET

Krajty královské – genetika

 

Každý, kdo se zabývá chovem krajty královské, se nemůže vyhnout problematice genetiky.

A kdo si prostě myslí, že tyto znalosti při páření krajt královských  nepotřebuje, je hloupý a nezodpovědný. Takoví lidé nejsou v žádném případě seriózní chovatelé.

Co je to genetika ?

Genetika = nauka o dědičnosti

Biologický proces, při němž určité geny ( nositel dědičné informace)  přenáší na potomky vlastnosti rodičů a předků. V našem případě nás zajímá především barva a kresba.  Genetika určuje ovšem jen procento pravděpodobnosti výsledku páření, protože matka příroda má konečné slovo. Přesný výsledek tedy není možné většinou určit, jen v některých případech, kdy není možný jiný výsledek.

U krajt královských známe mutace dominantní, co-dominantní a recesivní.

Co-dominantní mutace : v těchto mutacích se mísí geny obou rodičů (hadů) a určují vzhled potomka. Očekávaná mutace se narodí již v první generaci.

U Co-dominantní dědičnosti existuje vždy super – forma. Vzniká, když se páří 2 stejná zvířata, Co-dominantní mutace. V takovém případě potom dostaneme pravděpodobnost:

25% Normal (přírodní zbarvení)

50% Co-dominantní mutace

25% Super forma (Super Pastel a pod.)

U super  formy je ještě zvláštnost. Označujeme ji zkratkou BEL ( Blue eyed leucistic) Forma BEL se objevuje u skupiny mutací Butter, Lesser, Mojave a Phantom. BEL krajta je celá bílá a má modré oči.

Příklad: páření  Lesser x Lesser:

25% Normal

50% Lesser

25% Superlesser BEL

Při páření Lesser x Mojave dostaneme  25% BEL Lesser Mojave, ale pozor.

Lesser Mojave není žádná super – forma, ale vzhledem se tak chová.

S mutací Lesser (Butter) dá Phantom také BEL, pro takovou formu se užívá označení Karma.

Phantom x Mojave dává potom mutaci Phantom Potion.

Dominantní mutace:

Dominantní  geny, přímo ovlivňují výsledek páření.

Dominantní x dominantní  dává vždy 100 % dominantní mutace.

 

Příklad : Pinstripe x Pinstripe = 100% Pinstripe, ale žádná Super forma. Dominantní mutace nedávají žádné Super formy!

Páření Pinstripe x Pinstripe = 50% Pinstripe a 50% Normal.

Recesivní mutace:

U recesivní mutace musí být při páření 2 stejné geny (u obou rodičů) dané mutace, aby se barevná forma projevila u potomků.

Příklad : Albino x Albino =  100 % Albino ale v praxi je tato varianta nepřípustná. Forma Albino znamená absenci melaninu (kožního barviva) a pokud by se sečetl tento faktor od obou rodičů, výsledkem by bylo velké procento degenerovaných  mláďat, pokud by vůbec nějaké embryo přežilo.

Albino x het. Albino = 50% Albino a 50% het. Albino

het. Albino x het. Albino = 25% Albino, 50% het. Albino a 25% Normal

Albino x Normal = 100% Normal  het. Albino

het. Albino x Normal = 100 % Normal  50 % poss.het. Albino (poss. = možnost)

Albino  x Piebald = 100% Normal  het. Albino Piebald

Pro všechny recesivní mutace platí stejná pravidla !

Když se páří s Albinem  jakákoliv mutace, jsou všichni potomci, kteří nejsou Albino 100% het. Albino.

Heike Krüger
TOPlist