cz cz cz
clovek

MŮJ ÚČET

Impressum

Majitel portálu:

Zoohaus Schlesinger
67951 Němčice 62
IČO 74301543
DIČ CZ7701193742
e-mail: info@terraristik.cz

Obsah webových stránek

Obsah těchto webových stránek je zpracováván s maximální pečlivostí. Terraristik.cz však přesto neručí za to, že zobrazované informace jsou úplné, správné a v každém případě aktuální. Použití vyhledaných informací je na vlastní zodpovědnost. Příspěvky označené jménem vyjadřují pouze názor autora a nemusí se vždy shodovat s názorem Terraristik.cz.

Dostupnost webové stránky

Terraristik.cz se bude snažit, aby zajistil dostupnost služby pokud možno bez přerušení. Při vší pečlivosti však nelze výpadky zcela vyloučit. Terraristik.cz si vyhrazuje právo nabídku kdykoli změnit nebo přerušit.

Externí odkazy

Tato webová stránka obsahuje spojení na webové stránky třetích osob („externí odkazy“).

Reklamní inzeráty

Za obsah reklamních inzerátů je odpovědný příslušný autor, stejně jako za obsah propagované webové stránky. Zobrazení webového inzerátu neznamená jeho akceptování Terraristik.cz.

Žádný smluvní vztah

Použitím webové stránky Terraristik.cz nevzniká s výjimkou nutného přijetí těchto podmínek pro využívání webové stránky žádný smluvní vztah mezi uživatelem a Terraristik.cz. Po této stránce jsou smluvní nebo takzvaně smluvní nároky vůči Terraristik.cz vyloučeny.

Autorské právo

Obsah a díla zveřejněná na této webové stránce jsou chráněna autorskými právy. Jakékoli využití, které české autorské právo nepřipouští, vyžaduje předchozí písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. To platí především pro rozmnožování, zpracování, překlad, uložení do paměti, přepracování resp. reprodukci obsahu v databankách nebo jiných elektronických médiích a systémech. Obsahy a příspěvky třetích osob jsou přitom jako takové označeny. Nedovolené rozmnožování a postupování jednotlivých obsahů nebo kompletních stránek pro komerční účely není dovoleno a je trestné.

Odkazy na webové stránky Terraristik.cz jsou vždy vítány a není k nim zapotřebí souhlas ze strany poskytovatele webové stránky.

Právo

Platí výlučně platné právo České republiky.

TOPlist