clovek

MŮJ ÚČET

Člověk, hadi, šílenství

Hadi…. Krásné, fascinující stvoření. Jemné a neškodné, nebo jedovaté a nebezpečné. Kdo se jednou začne zajímat o chov těchto zvířat, bude jimi okouzlen a propadne jim. Hadi jsou něco zvláštního. Různé styly, různé barvy, jsou kouzelní ve své jedinečnosti. Tato paleta barev, které lze dosáhnout při chovu, ale přináší ve špatných rukou jen zlo v ryzí podobě.

Existují lidé, kteří milují své hobby, mají rádi svoje zvířata a pečují o jejich čisté prostředí. Lpí na svých zvířatech a investují do nich spoustu peněz aby měli zdravý chov a dosáhli  odchovů zdravých mláďat. Musí hodně studovat, hledat informace, neustále zdokonalovat svoje znalosti. Mezi velmi náročné disciplíny patří například genetika, nauka o dědičnosti. Každý chovatel se musí seznámit se základy genetiky. Chov hadů vyžaduje čas a trpělivost. Ještě před několika roky měli hadi mnohem vyšší cenovou úroveň. Když jste chtěli koupit hada, museli jste sáhnout trochu hlouběji do své kapsy. Bylo to ale dobré pro zvířata. Neexistovali žádní náhodní kupujicí, kteří by zaplatili větší částku peněz a každý koupi hada dobře rozmyslel. Ale když potom některé lidi napadlo, že na tom lze dobře vydělávat, vývoj šel špatným směrem. U každého zvířecího druhu se najdou lidé, kteří nevidí chov jako hobby, ale myslí jen na peníze. Tento přístup je absolutně špatný a utrpení hadů je v takovém případě nevyhnutelné. Trpí tiše a trpí dlouho.

Pokud se začnete rozhlížet a mluvit s lidmi, kteří působí již dlouho v chovu hadů a kteří viděli mnoho, i toho špatného, zjistíte, že existuje i temná stránka chovu hadů a teraristiky. Teraristika je skvělý koníček a vztah těchto zvířat a lidí jistě existuje a je to úžasné. Černé ovce jsou všude, ale mohou existovat jen tak dlouho, dokud v nich nebudeme vidět podvodníky a dokud budou lidé ochotni od nich koupit často nemocné zvíře, nebo mládě dosud jistě nerozkrmené.

Hadi se chovají často bez větších znalostí, jednoduše se vše nechává náhodě a osudu. Trh je zaplaven takovými zvířaty a ceny jsou „v suterénu“. To přináší nebezpečí, že si každý může za málo peněz koupit hada. Často je to tak, že mnozí ani netuší, co nový mazlíček bude potřebovat. Nutí je vyrovnat se s prostředím lepenkových krabic, plastových boxů, příliš malých nádrží a pod. Hadi živoří a  trpí nevhodnými teplotami. Mají chladno, nebo naopak vysokou teplotu a často umírají na dehydrataci. Takové utrpení je pro zvíře nekonečné, ale potom je nahrazeno opět jiným zvířetem a všechno se opakuje.

Zvířata jsou často vyhazována na skládky, odkládána v přírodě, kde zahynou.

Následující fotografie jsou velmi drsné. Ze zvířat z fotografií přežilo jen velmi málo jedinců.

Fotky pořídil pan Sebastian Feuchtinger

 

Heike Krüger

překlad Terraristik.cz

TOPlist