Piebald, nebo žralok?

Není tajemstvím, že někteří „chovatelé“ mají jen jediný cíl, svůj zisk. Nezajímá je genetika, často příliš ani podmínky chovaných zvířat. Všechno směřuje k jednomu cíli. Pokud možno co nejrychleji na chovu zvířat zbohatnout. Proto jdou stranou všechna chovatelská pravidla. Dochází k páření často úzce příbuzných hadů a pokud dojde ke snůšce z takového páření, tak nastaví teplotu v inkubátoru […]

Přírodu nezajímají plány a termíny chovatelů

  V chovatelské praxi jsou ustálené různé termíny, kdy se má co stát a za jak dlouho přijde další fáze až po finále. Většinou to plus / mínus takto opravdu vychází a každá odchylka, zvláště pokud je je větší, způsobuje nervozitu chovatele a hledání příčiny neobvyklého stavu. Každý chovatel to asi zná. V mém chovu mám zkušenost […]

Pozor na teplotu inkubace vajec

Jedna chovatelka mi poslala fotku z chovu svého kamaráda, který uposlechl rady fachmana přes krajty královské, že pro inkubaci stačí teplota 28°C. Protože chová také gekony, které úspěšně inkubuje při této teplotě, uvěřil. Bohužel. Výsledek je jedno mrtvé mládě, druhé pravděpodobně s handicapem s nejistou budoucností a stav třetího dokumentuje fotografie. V takovém případě není jiná možnost, než […]

Zpřísnění pravidel pro burzy

Máme k dispozici text od pana Petra Čuříka, organizátora známé burzy Živá exotika. Myslíme si, že je zapotřebí seznámit širokou veřejnost s tím, že konečně i v CZ začaly hýbat ledy a skončí překupníci a šmelináři, kteří kočují po burzách s hady v krabičkách od cvrčků, s chameleony bez končetin a podobné hrůzy. Je znám […]