Ball python for sale

0.1 Dinker pastel pos scaleless for sale. Very unique blue-eyes beauty is ready for new home! First from clutch, eating live mouse. If you are interested in breeder project I can sell hole cluth under favorable conditions. For more info contact me at mikelangela@seznam.cz

Prodám krajtu královskou

Prodám vlastní odchov 0.1 Dinker pastel pos scaleless. Krásně vybarvená modrooká samička první ze snůšky připravena jít do nového domova. Po druhém svleku, sama loví mladé myšky. Cena 8 000 Kč. V případě zájmu můžu odprodat celý projekt za zvýhodněných podmínek. Pro více informací mne kontaktuje na email mikelangela@seznam.cz