clovek

MŮJ ÚČET

Terapie horečkou

 

reptiliendoktor-142984471-imuno4

 

Režim horečky je starodávným endogenním obranným mechanismem proti patogenním mikroorganismům.

Pokud jejich množství překračuje určitou hranici, mozek reaguje zvýšením normální teploty. Savci tedy automaticky zvyšují  tělesnou teplotu – dostanou horečku.

Plazi nejsou schopni takové reakce jako chladnokrevná zvířata. Ale i oni vykazují reakci na napadení organismu patogeny.  Jejich organismus reaguje potřebou vyšších teplot a protože nejsou schopni tělesnou teplotu sami zvýšit, vyhledávají  místa s vyšší teplotou.

Patogeny jsou přizpůsobeny specifickým teplotám: množí se (mnoho patogenních virů u plazů) např. při optimální při teplotách mezi 27 ° C a 30 ° C, ale zastavují  od 37 ° C  šíření a rozpadají se při ještě vyšších teplotách.

Organismus plazů využívá tuto slabost tím, že odpovídajícím způsobem zvyšuje teplotu (pokud má možnost vyhřívání.) Zároveň to znamená, že důležité obranné procesy vlastního těla mohou postupovat rychleji a endogenní obranné buňky, jako např. Makrofágy, lymfocyty a neutrofilní granulocyty jsou maximálně mobilizovány při vyšších teplotách.

Studie a pozorování

Bylo experimentálně prokázáno,  že např. Rana esculenta (evropská rybniční žába) využila cíleně sluneční záření, aby zvýšila tělesnou teplotu z 26 ° C na 31 ° C po injekci mykobakterií.

Také želvy, jako je Terrapene carolina  a Chrysemys picta (okrasná želva), zvyšují svou tělesnou teplotu při bakteriální infekci o několik stupňů tímto způsobem.

Čím silnější je tělesná teplota, tím účinněji funguje ochrana proti infekcím. To prokazuje následující experiment:

Pouštní leguáni (Diposaurus dorsalis) byli infikovány bakteriemi Aeromonas. Potom byla zvířata umístěna v různě temperovaných teráriích – v nejchladnějších byla teplota 34 ° C. V nejteplejších  42 ° C.

Při normální tělesné teplotě (38 ° C) přežilo 25% všech nemocných zvířat, při 40 ° C již 67% a v teráriích při 42 ° C až 100%. Další experimenty ukázaly, že noční snížení teploty na 12 ° C nemělo žádný vliv na míru přežití leguánů.

Proto stačí zvýšit teploty pouze během dne. Dále bylo prokázáno, že při podávání antipyretických látek (kyselina acetylsalicylová) se úmrtnost prudce zvýšila.

Reakce horečky u plazů

K dosažení teplot horeček plazi v přírodním prostředí hledají teplejší plochy intenzívněji než obvykle. V teráriu to obvykle není možné. Místo toho se nemocné zvíře snaží zůstat blízko zdroje tepla tak dlouho, jak je to možné, aby se dosáhlo teploty horečky – často bez úspěchu.

Chovatel  by zde měl zasáhnout a zvýšit teplotu pod tepelným zdrojem nebo zvýšit teplotu v teráriu o několik stupňů.

Zvýšení teploty může být dosaženo buď použitím dodatečného zdroje tepla nebo zakoupením účinnějšího zdroje.

Zvýšení  teploty obvykle kolísá mezi 1 ° C a 5 ° C, v závislosti na povaze a intenzitě infekce.

V případě neškodných infekcí postačí  pro udržení patogenů pod kontrolou mírné zvýšení teploty.

Při závažných infekcích však musí organismus někdy jít na hranice svých možností. Teplota těla nad 40 ° C je mimořádně účinná proti patogenům, ale v dlouhodobém horizontu je to těžké zatížení organismu zvířete.

Plazi mají snahu v případě potřeby hledat chladnější místa.

Reakce horečky nejen zkracuje dobu trvání onemocnění, ale také významně snižuje úmrtnost. Teplota těla nezbytná pro boj s infekcí je u většiny plazů mezi 35 a 42 ° C. Cílem léčby proto musí být tvorba této tělesné teploty.

Pokud jsou plazi chováni  při teplotách odpovídajících druhu, zvýšení teploty o 3-5 ° C na solárním nebo vyhřívacím místě obvykle postačuje k dosažení úrovně horečky. Nicméně, pokud byly předchozí teploty na solárním nebo vyhřívacím místě příliš nízké, tento nárůst je často nedostatečný, aby skutečně dosáhl hodnot  teploty horečky.

Nicméně teplota by zde neměla být nadměrně náhle zvýšena – to by zvíře nezvládlo. Namísto toho se teplota nejprve zvýší o 3 ° -5 ° C a pečlivě se sledují reakce zvířete. Pokud má chovatel dojem, že plaz vyžaduje více tepla, může se teplota postupně dále zvyšovat. Tímto způsobem postupně dosáhnete optimálních teplot.

Metody

   Již při podezření na infekční onemocnění by měla být rychle zahájena léčbou horečkou. Čím dříve se to stane, tím lepší je prognóza.

   Při vyhřívání plazů se teplota na slunci zvyšuje o 3-5 ° C. Doba svícení žárovky by měla odpovídat délce slunečního záření v přirozeném prostředí. Noční teploty se nemění.

    Vodní druhy:  Zvýšení teploty ve sluneční nebo zahřívací oblasti o 3-5 ° C  teplota vody může být zvýšena  zvýšena o 3 ° C.

    U vodních želv  se ukázalo jako užitečné namontovat přídavnou žárovku nad mělkou vodní plochou. Rovněž mohou být takto ohřívány koupele hadů. Teplota vzduchu by však měla být vždy vyšší, než  teplota vody, jinak by mohlo dojít k infekcím dýchacích cest. Otevřená  akvária na noc zakryjeme..

Praxe terapie horečkou

    Pro zvýšení teploty je použití přídavného sálavého topení doporučeno. Takže stávající vytápěcí technika se nemusí měnit a další zdroj  je mnohem flexibilnější při generování teploty. Vhodné jsou běžné halogenové nebo reflektorové žárovky, za určitých podmínek infračervené žárovky. Věnujte pozornost ochranným opatřením (kryty žárovek)  aby nedošlo k popálení plazů.

    Přídavná žárovka je umístěna nad nejteplejší částí terária a tak, aby v kombinaci s předchozím zdrojem tepla vytvořila teplotu o 3-5 ° C vyšší než místní maximální teplota doporučená pro tento druh (viz: parametry chovu).

    V závislosti na množství slunečního svitu v lokalitě by měl být tepelný ostrov vytvořen v denním provozu po dobu 8 až 16 hodin a vypnutý v noci.

    Aby se zabránilo přehřátí, musí mít zvíře možnost vyhledat chladnější místa. To platí zejména u malých terárií.

    Pro vytvoření teplotního gradientu by měl být zdroj tepla umístěn mimo střed terária asi v jedné třetině délky.

    U různých onemocnění musí být poskytnuto dodatečné teplo půdy (substrátu), např. u střevních parazitů, zácpy, infekcí břišní kůže nebo břišní stěny. K tomu můžete umístit větší kámen pod žárovku nebo použít topné rohože, topné kabely a topné kameny.

    Aby nedošlo k popálení, neměla by být překročena teplota půdy 40 ° C (s výjimkou některých obyvatel pouště). Chcete-li omezit teplotu, použijte termostat nebo digitální časovač, který se zapíná a vypíná v pravidelných intervalech (například zapněte 10 minut, vypněte 30 minut). Za žádných okolností by se neměla ohřívat celá podlaha, ale jen část terária.

    Nemocné zvíře musí mít možnost navštívit teplé místo  kdykoli a jak dlouho bude chtít.  Aby nedošlo k narušení preventivních opatření, mělo by být umístěno v samostatné karanténní nádrži až do zotavení. U infekčních nemocí je to nezbytně nutné z karanténních důvodů.

    V prvních dnech léčby je nemocné zvíře pečlivě sledováno. Pokud zjistíte, že je příliš dlouho u zdroje tepla nebo žárovky a  převážně ve středu kužele světla, pravděpodobně jsou vyžadovány vyšší teploty. Na druhou stranu, pokud pozorujete  pouze krátký pobyt u zdroj tepla nebo pokud se silně odtahuje od zdroje tepla, mohou být teploty příliš vysoké. V závislosti na průběhu infekčního onemocnění se potřeba teploty může velmi lišit. Zvířata by proto měla být sledována pravidelně každodenně.

Doprovodná opatření

  Během léčby horečkou se musí významně zvýšit příjem tekutin. Proto musí být vždy k dispozici miska s vodou, která se denně čistí a čerstvě naplní.

    Pro zvýšení vlhkosti je třeba častěji stříkat.  Dokonce i ultrazvukové nebulizéry (mlhovače) se osvědčily. Koupelím  ze strany chovatele  je třeba se vyhnout, během akutní fáze onemocnění. To platí zejména pro respirační infekce.

www.reptiliendoktor.com

překlad Terraristik.cz

TOPlist