clovek

MŮJ ÚČET

Substráty – podestýlky

 

Podestýlka musí odpovídat chovanému druhu. Obyvatelé pouště a vysokých hor obecně dávají přednost vodou propustných podestýlkám, například, štěrk nebo suť, plazi z tropických deštných lesů naopak substrátům vodu zadržujícím, jako je rašelina a lignocel, středomořské směsi druhů písku a zeminy.

Substrát by neměl být ostrý, měl by obsahovat minimum prachu a nesmí obsahovat žádné toxiny. Zvláštní pozornost by měla být věnována jemně zrnitým materiálům, jako je na příklad písek. Substráty tohoto typu se snadno lepí na sliznice plazů, nebo je dokonce záměrně plazi konzumují (zejména při nedostatku vápníku), což může vést k těžkým zácpám nebo střevním obstrukcím. Piliny jsou někdy vdechnuty a uloženy v plicích. Substráty ze dřeva často obsahují insekticidy a fungicidy, mulčovací kůry mohou vylučovat toxické pryskyřice. Komerčně dostupné zahradní zeminy často obsahují hnojiva, rašelina má tendenci tvořit prach. Použitím materiálů z přírody lze zanést do chovu parazity a patogeny.

Problematické podestýlky:

Čistý písek z jemných oblázků (také vápenný písek nebo vápenatý štěrk ), dřevní štěpky, piliny, hobliny. Rašelina, zeminy, dřeva a kůry ze zahrady, supermarketu nebo železářství.

Vhodné podklady:

Lignocel, kokosové chipsy,  surové mulčovací kůry, terarijní zeminy, (Terrarienhumus), kameny, umělý trávník, přírodní substráty (po sterilizaci v troubě), rašelina a písky jako směs.

Vlhkost v teráriu je výrazně ovlivněna příslušným substrátem. Voda vázaná v substrátu se uvolňuje do okolního prostředí. Tak zajistíme vysokou vlhkost. Vodopropustné substráty však nevážou vodu a vlhkost zůstává na nízké úrovni.

Substrát v teráriu plní několik důležitých funkcí:

    Termoregulace

    Absorpce vody přes kůži plazů

    Regulace vlhkosti

    Zřízení stabilního mikrobiálního prostředí

    Absorpce a zadržování výměšků

    Možnost hrabat

    Kladení vajíček

Pro suché podklady

V mnoha terárií je množství bakterií, zejména když jsou malé, osazené větší skupinou plazů nebo nedostatečně větrané. Sucho také zvyšuje tvorbu prachu a způsobuje oční a respirační podráždění plazů.  Zvířata jsou trvale vystavena působení patogenů z prachu.

Vysušením sliznic plazů je ztracena důležitá obrana proti nespecifickým patogenům. Zvyšuje se náchylnost k onemocněním dýchacích cest a očním infekcím. Nadměrně suché podmínky chovu jsou hlavní příčinou poruch svleků a také jsou částečně zodpovědné za dny, ledvinová a metabolická onemocnění.

Pro snížení prašnosti v suchých teráriích je vhodné pravidelně substráty rosit. Nejlépe ráno a večer. V teráriu musí být vždy a to i v pouštním teráriu, vlhká část. Zvíře můžeme také rosit, v případě potřeby. Velmi vhodné jsou nádrže na koupání, nebo tzv. „mokré boxy“.

„Mokrý box“ může být připraven velmi jednoduše: plastovou krabičku naplníme mokrým materiálem, jako je například mech nebo lignocel. Použitý materiál by neměl mít sklony k růstu plísní a musíme ho pravidelně měnit. Mnoho plazů, zejména hadů, využívá mokré boxy pro svlékání a kladení vajíček.

Nadměrně vlhký substrát

Zamokření a vysoká vlhkost vzduchu jsou ideální živnou půdou pro některé bakterie a plísně.  Z tohoto důvodu se vyskytují problémy s plísněmi na kůži, nebo různé mykózy. Kromě toho zatěžují dýchací cesty plazů inhalační plísňové spory. Také střevní bakterie a střevní paraziti mohou přežít ve vlhkých podmínkách mimořádně dlouho a lépe se v takovém prostředí množí. Hygiena je zvláště důležitá v tropických teráriích.

    Vysoká vlhkost a zamokření může být udržitelně sníženo dobrou přirozenou cirkulací vzduchu. Proto terária potřebuje více odborně umístěných větracích mřížek v dostatečné velikosti. Ty však nesmí být zakryty na př. bytovým textilem. Nouzové lze použít malé ventilátory (například počítačové).

    Ve vlhkých teráriích s biotopem deštných pralesů by měla být i suchá místa. To je nejúčinnějším opatřením k prevenci kožních mykóz.

    Směsi písku nebo štěrku zvyšují propustnost půdy.

    Instalací tepelné žárovky v suché části terária vytvoříme vhodné podmínky.

    Odstraňování zbytků potravin a exkrementů denně.

http://www.reptiliendoktor.com

překlad  www.terraristik.cz

TOPlist