clovek

MŮJ ÚČET

Náš cíl je jasný: Razantně zvýšit ochranu zvířat

prof-knotek-p-kovacik2

Jak už jsem dříve avizoval, nehodlám se smířit s tristní situací v oblasti ochrany zvířat proti týrání, s tím souvisejícími podmínkami zvířat u některých „chovatelů“, degradováním zvířat na věc vhodnou pro atraktivní „kšeft“, pašeráctvím, překupnictvím atd. atd.

Oslovil jsem odborníky a také kamaráda, poslance a místopředsedu zemědělského výboru Parlamentu ČR, ing. Pavla Kováčika, který má také tuto problematiku v gesci a navíc je velký milovník zvířat. S velkým potěšením mohu konstatovat, že se oslovení bez váhání připojili k této iniciativě a tato skupina lidí začala pracovat na konkrétních otázkách s cílem prosadit potřebné změny do příslušných zákonů, nebo vyhlášek. Za zcela zásadní pokládám článek pana profesora Zdeňka Knotka, který zpracoval základní směry, kterými se budeme v naší práci ubírat a také naznačil možná řešení. Jak to v životě bývá, může dojít k alternativním řešením, ale cíl je jasný. Razantně zvýšit ochranu zvířat v malochovech a také nabídnout chovatelům a dalším zájemcům informace, které jim pomohou zlepšit zdravotní stav svých zvířat a předcházet jejich nemocem. Otevřeli jsme proto na našem portálu sekci VET PRO PLAZY, která se zabývá výhradně touto tématikou, zveřejňujeme na pokračování knížku prof. Zdeňka Knotka NEMOCI PLAZŮ a uvažujeme o přednáškách pro chovatele a veřejnost, rovněž se zaměřením na problematiku zdraví a komfortu zvířat v našich chovech.

Je mi velkou ctí, že mohu být v týmu, který se začal vytvářet a postupně se velmi pravděpodobně přidají další velmi erudovaní odborníci. Další setkání máme plánované koncem roku a to už se k nám přidá i paní doktorka Eva Čermáková, která je momentálně pracovně v zahraničí, ale na dálku nám držela palce.

Věřím, že většina chovatelské veřejnosti bude naší iniciativu podporovat.       

text a foto Robert Schlesinger, admin Zoohaus.cz

 

TOPlist