cz cz cz
clovek

MŮJ ÚČET

REPTIL CLUB

Klub pro všechny teraristy a milovníky přírody. Na tomto místě zveřejníme vaše fotografie, odborné články, zkušenosti z chovu, videa a podobně. Příspěvky zasílejte na adresu redakce portálu.

Living Zoology – Seznamte se prosím

Začali jsme spolupracovat s Living Zoology, mladými nadšenými herpetology. Budeme postupně zveřejňovat jejich dokumentární záběry, ze života plazů, savců a živé přírody. Věříme, že vás jejich práce zaujme stejně, jako zaujala nás. Zajímavé a nevšední záběry z přírody mnoha zemí světa.

Mražení, nebo živí krmní hlodavci?

 

   Každý, kdo chová hady, samozřejmě často přemýšlel o krmení pro svá zvířata. Krmit  živými, nebo spíše mraženými hlodavci? Rozeberme tento problém po částech a začněme mraženým krmením. Mražené  hlodavce  mohu mít na skladě v lednici. Pokud zvířata přijímají mrtvé hlodavce (mražené), je to praktická záležitost. A mnozí také nechtějí krmit živými hlodavci, protože to považují za krutost. A tady jsme v bodě, kdy si někteří chovatelé pravděpodobně nepoloží následující otázky:  odkud pochází mražené myši? A jak umřou? Mražené  myši se obvykle chovají  ve velkých hromadných chovech. Existují chovatelé mražených hlodavců, kteří chovají svá zvířata v čistotě a také je krmí docela dobrým krmivem.

Ale jsou tu také mnozí, kteří mají špatné hygienické podmínky, hlodavci jsou v přeplněných a špinavých chovných boxech, mezi nimi mnohdy mrtví jedinci, kteří jsou konzumováni ostatními zvířaty. Zdánlivě docela dobrá potrava pro živé hlodavce. To ale neplatí. Nesmíme zapomínat, že ne všechno, co je v mase, je dobré pro krmení zvířat. Navíc jsou hlodavci často ošetřeni přípravky proti parazitům.

Další otázka:  jak jsou mražení hlodavci zabiti? Jakým způsobem? Jsou usmrceni  plynem? A jakým? Jak dlouho trvá, než jsou zvířata mrtvá? Jsou tedy při vložení do mrazícího boxu mrtvá nebo jsou zmrazená zaživa?  Neříkám, že to každý takto dělá, ale neříkám, že to nedělá nikdo.

Zákon o ochraně zvířat § 4 Abs 1 a Abs 1a 1) *německý zákon

Obratlovec může být usmrcen jen v celkové anestezii (narkóze). Nesmí být zabíjen při vědomí a stavu bolesti. Anestezie z důvodů lovecké činnosti, nebo z důvodů jiných právních předpisů, nebo se koná v rámci přípustné kontrolní činnosti, je přípustná jen tehdy, pokud je to nevyhnutelné. Obratlovce může usmrtit jen osoba, která má potřebné znalosti a schopnosti. Osoby, které obratlovce usmrcují jsou povinny tuto skutečnost oznámit příslušným úřadům a prokázat svoji odbornou způsobilost. (Doklad o osvědčení způsobilosti)

Podle německého zákona nesmí nikdo zabít žádného obratlovce. Hospodářská zvířata jsou řešena ve zvláštní části zákona. Nikdo nesmí rovněž žádné zvíře omráčit. Toto je zakázáno a je to trestné. To platí pro všechny obratlovce, včetně krmných hlodavců, například potkanů a myší. Kdo omráčí krmného hlodavce například tím, že ho udeří, nebo ho jinak týrá, dopouští se trestného činu. Rovněž tak, kdo usmrtí hlodavce (například zlomením vazu) bez odborných znalostí (nutné školení uzavřené zkouškami), bude potrestán. To platí i pro jiné způsoby omračování a zabíjení zvířat. Platí to i pro farmy a zoologické zahrady. Odborné znalosti a zkušenosti jsou nutné (doklad o odborné způsobilosti).

To platí pro každého, kdo se zabývá chovem jakýchkoliv zvířat (obratlovců). Každý je povinen dodržovat  Zákon na ochranu zvířat proti týrání (Tierschutzgesetz)

*pozn. obdobné znění platí i v ČR

  Nyní se podívejme na krmení živými hlodavci. Když si koupím živá zvířata, okamžitě vidím (na místě), jak jsou zvířata chována. V jakém jsou stavu a jaký je celkový stav chovu. Doma potom hlodavcům poskytnu dostatek prostoru k životu v malých skupinách, mají dobré stelivo, čerstvé seno, nejlepší krmivo, vždy čistou a čerstvou vodu, nejsou ošetřeny toxiny, mají hračky a další možnosti (úkryty). Jsou v dobré kondici, zdraví a bez stresu.

Když krmíte takovým zvířetem, často uvidíte, že se nekrčí někde v rohu a neotřásá se strachem. Naopak. Rozhlížejí se a zkoumají všechno. Pokud má had hlad a chce lovit, může být celá akce hotová  během několika vteřin. Žádný ze způsobů zabití hlodavce nemůže být tak rychlý a bezbolestný, jako uškrcení hadem. A had dostává to nejlepší jídlo. Kdo chová své zvíře co nejblíže k přírodním podmínkám, udělá totéž.

Živí obratlovci  mohou být ve výjimečných a opodstatněných případech využiti jako krmivo pro terarijní zvířata (čl. 4 odst. 3 TSchV). *německý zákon na ochranu zvířat. Například živé myši a potkani mohou být použiti ke krmení pouze tehdy, pokud má had normální pud  lovení a zabíjení kořisti a majitel prokáže, že jejich stravu nelze jinak zajistit (což je ve všech případech u hadů škrtičů, ale i dalších druhů). Nikdy není milé, když zvíře umírá a zvířata jsou živí tvorové, na které nesmíme zapomínat.  Každý, kdo krmení živými hlodavci odsuzuje, by si měl uvědomit, kolik milionů zvířat denně musí zemřít mnohem krutějším způsobem a také jejich životy dříve už byly peklem na zemi. Každý by na to měl pamatovat vždy, když vloží kus masa do úst, nebo rozmrazí mražené myši.

Heike Krüger

překlad Terraristik.cz

Python regius – Péče o krajtu královskou

 

Python regius – krajta královská je jedním z nejčastěji chovaných druhů v zajetí na celém světě. Chov krajty královské je velmi obohacující o nevšední zážitky a není obtížný ani pro začátečníky.

Před koupením nové krajty do chovu je velmi důležité, mít pro ni připravené kompletně zařízené terárium. Had se může bez problémů velmi rychle aklimatizovat, aniž by došlo k ohrožení jeho kondice a zdravotního stavu.

Jsou dva základní způsoby chovu krajty královské. Chov krajty v teráriu, napodobující přírodní podmínky a je velmi estetický a druhá metoda užívaná nejčastěji ve velkých chovech, je regálový systém. Velikost terária by neměla překročit 1,5 násobek délky chovaného hada a neměla by být menší, než dvě třetiny délky krajty umístěné v daném teráriu. Mnoho chovatelů věří, že není nutné poskytovat krajtě velký prostor za předpokladu, že má k dispozici dostatek vhodné podestýlky a úkrytů. Vychází z faktu, že krajty královské, stejně jako další hadi, jsou plachá zvířata a vyhledávají tmavé úkryty a stísněné tmavé prostory.

 

Krajty královské jsou chladnokrevné, potřebují teplo z okolí, které jim musí poskytnout jejich chovatel. Had si sám vybere, jaká teplota mu nejvíce momentálně vyhovuje a proto je velmi důležité, aby měl k dispozici místo na vyhřívání, ale i kout, kde je nižší teplota. Vyšší teplota by se měla pohybovat asi v rozmezí 30°– 32,5°C, nižší teplotní rozmezí asi v hodnotách 25° – 27°C. V malém teráriu se prakticky nedá dosáhnout toho tepelného komfortu, pro chovanou krajtu.

Krajty královské nejsou náročné na přesné udržování vlhkosti v teráriu. Průměrná vlhkost v prostředí bytu se pohybuje asi v rozmezí 35 – 45% Vlhkost v teráriu by neměla klesnout pod 50%, ale optimální vlhkost pro chov krajty královské je asi 55 – 60%. V každém teráriu by měl být teploměr a také vlhkoměr. Vlhkost můžeme zvýšit přidáním větší misky s vodou a snížit naopak zvýšeným větráním. Denní mlžení není nutné, ale z vlastní zkušenosti vím, že někteří jedinci si rosení obzvláště vychutnávají a pokud to chovatel s rosením krajt nepřehání, velmi jim tím prospěje. Obzvláště v období, kdy krajta svléká starou kůži. Na rosení lze použít různé typy postřikovačů pokojových květin, ale také menší zahradní postřikovač, samozřejmě určený jen pro krajty, bez jakýchkoliv zbytků mnohdy toxických roztoků.

Krajty královské jsou čistotná zvířata a je možné jim poskytnou širokou škálu substrátů. Jako velmi vhodné se jeví například buková drť, drcená kůra, například ReptiBark od firmy ZooMed, ale někteří chovatelé s úspěchem používají noviny, které často mění. Obecně platí, že podestýlka nesmí zůstat v teráriu příliš dlouho, zůstávají v ní například zbytky staré kůže, trusu, moči a také je nebezpečí přítomnosti parazitů. Naprosto nevhodný je materiál z cedru, který je toxický pro všechny hady. Rovněž nevhodné jsou hobliny, pro velký obsah prachových částic.

Jako většina hadů, i krajta královská vyhledává tmavé a bezpečné místa, kde tráví většinu času. Pro úspěchy v chovu je pocit bezpečí hada rozhodující. Pokud se krajta nebude cítit v bezpečí, bude trpět stresem a to se může projevit mimo jiné i úporným odmítáním potravy. Je také nutné, aby krajta měla v teráriu větve, nebo například kůru z korkového dubu, nebo jiný drsný materiál. To je mimo jiné potřeba pro snazší svlékání kůže hada.

Krajty královské nejsou náročné na osvětlení. Plně vystačí s přirozeným prostředím vašeho domova a přizpůsobí se rytmu střídání dne a noci.

Důležité je, aby krajty měly vždy k dispozici dostatek čerstvé vody. Krajty mají poměrně velkou spotřebu vody. Někteří chovatelé umývají misky s vodou jednou týdně, což je nejzazší hranice. Pokud je voda znečištěná nějakým biologickým materiálem, je nutné misku vymýt dříve a krajtě dát k dispozici čerstvou vodu. Krajty se také někdy rády stočí celé do misky s vodou a vydrží tam dlouhé hodiny. Není to nic nenormálního, jen v případě, že by had trávil v misce s vodou veškerý čas, je dobré zajímat se o důvody. Může to být problém se svlekem staré kůže, může pomoci zvýšení vlhkosti v teráriu, ale také takové chování může signalizovat přítomnost parazitů.

 

Blízkost času svlékání kůže pozná chovatel podle toho, že kůže hada ztrácí lesk, stává se matnou a nakonec se objeví mléčně zakalené oči, s modrým nádechem. Hada v této době nerušíme a nepokoušíme se ho ani krmit. Po svleku kůže se barva kůže krajty zase vrátí do původního stavu a oči ztratí se svlečenou kůží i „modrý zákal“. Zdravá krajta svléká kůži každých 4 – 6 týdnů. V případě problémů většinou postačí zvýšit vlhkost, případně hada porosit vlažnou vodou. Důležitá je kontrola, jestli nezůstaly na těle hada zbytky staré kůže a jestli oční víčka byly zcela odstraněny se starou kůží.

Potravou krajty královské mohou být celý její život myši, ale z důvodů plnohodnotné výživy je dobré ji převést co nejdříve na potkany. Měla by být krmena jednou týdně a potřebuje 1 myš, potkana, případně mastomyš vhodné velikosti. To znamená, že krmný hlodavec by měl být maximálně tak velký, jako je největší část těla hada. Nejlepší je krmit krajtu mimo její ubikaci. V žádném případě nekrmit více hadů najednou. Krmení mimo terárium také snižuje nebezpečí přítomnosti parazitů z hlodavců v substrátu terária. Zvláště mladé, nezkušené krajty mohou být pokousány hlodavcem. Zvláště nebezpečné jsou v tomto ohledu mastomyši. Lépe je nenechávat hlodavce bez dozoru s hadem. Krajty královské také často po nějakou dobu odmítají potravu. Takové období může trvat řadu týdnů, ale i měsíců. Pokud taková krajta výrazně nehubne, je aktivní a nevykazuje žádné známky onemocnění, není čeho se bát. Krajta začne sama zase přijímat potravu.

 

Před nákupem mláďat krajty královské se ujistěte, jestli sama přijímají potravu. Je lépe, kupovat krajty od zkušených chovatelů, kteří vám neprodají hada, který má problém s ulovením kořisti. Pokud přesto začne had hubnout, poraďte se s veterinářem, případně existuje řada on-line fór, kde další chovatelé často poradí a problém je rychle vyřešen.

Krajty královské jsou velmi učenlivá zvířata a velmi rychle si zvyknou na manipulaci s nimi. Agresívní jedinci jsou skutečně výjimkou. Je ale důležité, aby měl had po nakrmení nejméně 36 hodin klid na trávení. Kromě jiných problémů by takové rušení krajty mohlo vést k budoucím problém s přijímáním potravy. Také čase před svlékáním kůže, zvláště když už má had „modré oči“ potřebuje maximální klid. V té době had nevidí a je prakticky slepý. Proto je také více bázlivý a podléhá stresu.

Pokud had neprochází obdobím svlékání kůže, netrpí příznaky nemoci a je klidný, je možné ho brát do ruky prakticky bez omezení. Pokud chce mít chovatel krajtu královskou jako domácího mazlíčka, je velmi důležité, aby se jí maximálně věnoval a nejméně 1 – 2 krát týdně ji bral do rukou. Bez rychlých pohybů, které by hada stresovaly.

Alespoň jedenkrát týdně je zapotřebí vyčistit ubikaci krajty od hrubých nečistot a jedenkrát měsíčně udělat „větší úklid“. To znamená odstranit obsah terária a vhodným přípravkem terárium desinfikovat. Substrát je ideální kompletně vyměnit. Chovatel, který používá noviny je samozřejmě mění každý týden. Chov krajty královské není obtížný a vaši péči vám jistě krajta vrátí tím, že vám přinese spoustu radosti a zážitků.

pythonregius.cz

 

Button

Nabízíme tlačítko (button) ke stažení. Tlačítko můžete umístit na svoje stránky a spolu s přiloženým linkem můžete prezentovat Kalendář chovatelských akcí.

 

kalendar-akci
Link  https://www.terraristik.cz/kalendar-akci/

*

 

 

 

 

Kalendář chovatelských akcí

Kalendář chovatelských akcí umožní navrhovat ke zveřejnění na google.maps  jednak klasické burzy a výstavy, ale také jiné události. Jako je třeba otvírání nového marketu s chovatelskými potřebami, životní jubilea chovatelů, odborné přednášky a můžete například propagovat „Den otevřených dveří“ ve vašem chovu, spojený s nabídkou a prodejem odchovů. Fantazii se meze nekladou. Kalendář akcí je mezinárodní. K návrhu vložení chovatelské akce v základní  textové verzi není nutná registrace a zápis je zdarma. Vložení rozšířené verze AKTIVE je zpoplatněno symbolickým poplatkem a je nutná registrace na www.terraristik.cz Verze AKTIVE nabízí aktivní odkazy na vaše stránky, emailové adresy, možnost vložení obrázků plakátů k akci, fotky z minulých akcí, nebo například i videa (youtube.com)

Ukázku možností rozšířené verze najdete na mapě (akce u Brna)

Další detaily najdete zde  

Věřím, že náš Kalendář bude dobrým zdrojem informací a aby takový byl, uvítáme aktivitu chovatelů a pokud budou mít informaci o pořádání nějaké chovatelské události, řeknou nám o ní a my ji rádi zveřejníme pro všechny.

 

Nabízíme tlačítko (button) ke stažení. Tlačítko můžete umístit na svoje stránky a spolu s přiloženým linkem můžete prezentovat Kalendář chovatelských akcí.

kalendar-akci
Link  https://www.terraristik.cz/kalendar-akci/

 

Sdílejte kalendář pro další chovatele a vkládejte nové události

 

Robert Schlesinger, admin Terraristik.cz


TOPlist