clovek

MŮJ ÚČET

Mražení, nebo živí krmní hlodavci?

 

   Každý, kdo chová hady, samozřejmě často přemýšlel o krmení pro svá zvířata. Krmit  živými, nebo spíše mraženými hlodavci? Rozeberme tento problém po částech a začněme mraženým krmením. Mražené  hlodavce  mohu mít na skladě v lednici. Pokud zvířata přijímají mrtvé hlodavce (mražené), je to praktická záležitost. A mnozí také nechtějí krmit živými hlodavci, protože to považují za krutost. A tady jsme v bodě, kdy si někteří chovatelé pravděpodobně nepoloží následující otázky:  odkud pochází mražené myši? A jak umřou? Mražené  myši se obvykle chovají  ve velkých hromadných chovech. Existují chovatelé mražených hlodavců, kteří chovají svá zvířata v čistotě a také je krmí docela dobrým krmivem.

Ale jsou tu také mnozí, kteří mají špatné hygienické podmínky, hlodavci jsou v přeplněných a špinavých chovných boxech, mezi nimi mnohdy mrtví jedinci, kteří jsou konzumováni ostatními zvířaty. Zdánlivě docela dobrá potrava pro živé hlodavce. To ale neplatí. Nesmíme zapomínat, že ne všechno, co je v mase, je dobré pro krmení zvířat. Navíc jsou hlodavci často ošetřeni přípravky proti parazitům.

Další otázka:  jak jsou mražení hlodavci zabiti? Jakým způsobem? Jsou usmrceni  plynem? A jakým? Jak dlouho trvá, než jsou zvířata mrtvá? Jsou tedy při vložení do mrazícího boxu mrtvá nebo jsou zmrazená zaživa?  Neříkám, že to každý takto dělá, ale neříkám, že to nedělá nikdo.

Zákon o ochraně zvířat § 4 Abs 1 a Abs 1a 1) *německý zákon

Obratlovec může být usmrcen jen v celkové anestezii (narkóze). Nesmí být zabíjen při vědomí a stavu bolesti. Anestezie z důvodů lovecké činnosti, nebo z důvodů jiných právních předpisů, nebo se koná v rámci přípustné kontrolní činnosti, je přípustná jen tehdy, pokud je to nevyhnutelné. Obratlovce může usmrtit jen osoba, která má potřebné znalosti a schopnosti. Osoby, které obratlovce usmrcují jsou povinny tuto skutečnost oznámit příslušným úřadům a prokázat svoji odbornou způsobilost. (Doklad o osvědčení způsobilosti)

Podle německého zákona nesmí nikdo zabít žádného obratlovce. Hospodářská zvířata jsou řešena ve zvláštní části zákona. Nikdo nesmí rovněž žádné zvíře omráčit. Toto je zakázáno a je to trestné. To platí pro všechny obratlovce, včetně krmných hlodavců, například potkanů a myší. Kdo omráčí krmného hlodavce například tím, že ho udeří, nebo ho jinak týrá, dopouští se trestného činu. Rovněž tak, kdo usmrtí hlodavce (například zlomením vazu) bez odborných znalostí (nutné školení uzavřené zkouškami), bude potrestán. To platí i pro jiné způsoby omračování a zabíjení zvířat. Platí to i pro farmy a zoologické zahrady. Odborné znalosti a zkušenosti jsou nutné (doklad o odborné způsobilosti).

To platí pro každého, kdo se zabývá chovem jakýchkoliv zvířat (obratlovců). Každý je povinen dodržovat  Zákon na ochranu zvířat proti týrání (Tierschutzgesetz)

*pozn. obdobné znění platí i v ČR

  Nyní se podívejme na krmení živými hlodavci. Když si koupím živá zvířata, okamžitě vidím (na místě), jak jsou zvířata chována. V jakém jsou stavu a jaký je celkový stav chovu. Doma potom hlodavcům poskytnu dostatek prostoru k životu v malých skupinách, mají dobré stelivo, čerstvé seno, nejlepší krmivo, vždy čistou a čerstvou vodu, nejsou ošetřeny toxiny, mají hračky a další možnosti (úkryty). Jsou v dobré kondici, zdraví a bez stresu.

Když krmíte takovým zvířetem, často uvidíte, že se nekrčí někde v rohu a neotřásá se strachem. Naopak. Rozhlížejí se a zkoumají všechno. Pokud má had hlad a chce lovit, může být celá akce hotová  během několika vteřin. Žádný ze způsobů zabití hlodavce nemůže být tak rychlý a bezbolestný, jako uškrcení hadem. A had dostává to nejlepší jídlo. Kdo chová své zvíře co nejblíže k přírodním podmínkám, udělá totéž.

Živí obratlovci  mohou být ve výjimečných a opodstatněných případech využiti jako krmivo pro terarijní zvířata (čl. 4 odst. 3 TSchV). *německý zákon na ochranu zvířat. Například živé myši a potkani mohou být použiti ke krmení pouze tehdy, pokud má had normální pud  lovení a zabíjení kořisti a majitel prokáže, že jejich stravu nelze jinak zajistit (což je ve všech případech u hadů škrtičů, ale i dalších druhů). Nikdy není milé, když zvíře umírá a zvířata jsou živí tvorové, na které nesmíme zapomínat.  Každý, kdo krmení živými hlodavci odsuzuje, by si měl uvědomit, kolik milionů zvířat denně musí zemřít mnohem krutějším způsobem a také jejich životy dříve už byly peklem na zemi. Každý by na to měl pamatovat vždy, když vloží kus masa do úst, nebo rozmrazí mražené myši.

Heike Krüger

překlad Terraristik.cz

TOPlist