cz cz cz
clovek

MŮJ ÚČET

Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů

1. Vyplněním registračního formuláře udělujete souhlas firmě Zoohaus Schlesinger, se sídlem Němčice 62, 679 51 Němčice u Boskovic, IČ: 74301543, zapsané u Živnostenského úřadu v Boskovicích (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
– jméno a příjmení (doporučujeme pro účely registrace zadat pouze jakékoliv uživatelské jméno )
– adresa ( doporučujeme zadat jen stát. V případě že údaj nebude zadán, bude zveřejněn symbol EU. 
– e-mail (povinný údaj)
– telefonní číslo (nepovinné)

U všech položek (mimo e-mailu uživatelského účtu) registračního formuláře má uživatel možnost sám volit rozsah zveřejnění zaškrnutím příslušného políčka. Kdykoliv může tyto údaje měnit a upravovat.

2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat za účelem poskytování inzertní služby a plateb za objednané služby (reklama, inzeráty Exclusive, topování a pod.)  Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na info@terrartistik.cz nebo dopisu na kontaktní údaje firmy

Petr Schlesinger
Němčice 62
679 51
Němčice u Boskovic

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
a. Poskytovatel softwaru WEBSITES.CZ s.r.o.
b. Poskytovatel hostingu Web4U s.r.o.
c. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5. Správce osobních údajů užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

– měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách

– základní funkčnosti webových stránek

Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

 

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
– vzít souhlas kdykoliv zpět,
– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
– požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
– v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

TOPlist