clovek

MŮJ ÚČET

Teplo – elixír života

Plazi – zdraví, vitalita a pohoda  plazů jsou  především zaručeny správnými  teplotními podmínkami odpovídajícími  chovaným  druhům.

Optimální řízení teploty je tedy zdaleka nejdůležitějším faktorem v teráriu. Na rozdíl od savců, kteří produkují svoji  vlastní teplotu  těla, plazi tuto schopnost nemají. Spoléhají  se na externí zdroje tepla pro regulaci jejich tělesné teploty, např. teplotu vzduchu nebo na přímé sluneční záření. Teprve když dosáhnou určité tělesné teploty,  (tzv. provozní teploty), funguje jejich metabolismus na optimální úrovni.

Pokud plazi nedosáhnou provozní teploty, jsou nuceni přepnout do ekonomického režimu. Mnoho tělesných funkcí pak ztrácí část své kapacity, včetně metabolismu a imunitního systému. Pokud tento stav trvá dlouhou dobu,zvyšuje se  riziko onemocnění.

Provozní teplota 

Všichni plazi potřebují dostatečné množství přímého tepla zhora, aby dosáhli své provozní teploty. To lze provést v teráriu pomocí tepelných žárovek.

Požadovaná místní maximální teplota na místě vyhřívání by měla být obecně značně nad provozní teplotou běžného typu. V opačném případě není dostatečné vyhřívání plazů v přiměřené době možné.

Například… pro zahřátí Testudo hermanni na provozní teplotu 35 ° C jsou požadovány lokální maximální teploty do 45 ° C.

Místní maximální teploty pro jiné druhy:  středomořské ještěrky 35-45 ° C, americké želvy 40-45 ° C, mnoho pouštních obyvatel 45 ° -50 ° C a výše.

Plazi kteří nevyhledávají přímé sluneční záření  a obyvatelé lesa nebo deštného pralesa dávají přednost nepřímému, homogennímu rozložení tepla, převážně nad ohřátou půdou a vzduchem. Kromě topných svítidel jsou pro tento účel také vhodné topné rohože, topné kabely a topné kameny.

Maximální místní teplota potřebná k dosažení provozní teploty je zde obvykle nižší než u plazů, které se vyhřívají. U řady druhů není nutné žádné zahřívání ani další ohřev.

Zdroje tepla

Schöne Eidechse im Rotlicht

Zdroje tepla by měly svítit dostatečně dlouho, aby zvířata dostala dostatek času na vyhřátí několikrát denně.

Pokud je v jednom teráriu více zvířat, je nutné instalovat několik zdrojů tepla, aby se mohla dostatečně vyhřívat  všechna zvířata.

Halogenové reflektory jsou dobré pro druhy citlivé na teplo (většina želv a ještěrek), protože vytvářejí velké množství  tepelného záření. Měly by být používány v kombinaci se silným světelným zdrojem.

Velmi populární kompaktní HQI UV lampy (například Bright Sun UV Desert z Lucky Reptile) mají vynikající světelné a UV vlastnosti. Vyzařují relativně málo tepla.

U tepelně citlivých druhů je proto třeba tyto žárovky zavěsit poměrně nízko, což  vede k silnému UV záření. To tolerují některé želvy a různé pouštní ještěrky, ale ne všechny druhy.

U denních plazů citlivých na teplo je často lepším řešením kombinace HQI-UV a halogenových žárovek.

Některé zdroje tepla, včetně infračervených a keramických lamp, topných rohoží  a  topných kabelů je třeba používat s opatrností, protože jejich teplo není spojeno se světelným zářením. Tento typ tepla se v přírodě vyskytuje pouze jako zbytkové teplo, např. jako zahřátá  skála.

V přírodních podmínkách se toto zbytkové teplo v noci bez slunečního záření postupně nepřetržitě snižuje.  Naproti tomu umělé zdroje tepla (topné rohože apod.)  udržují svoji teplotu a tím dráždí teplotní systém plazů. To může někdy vést k těžkým popáleninám.

Hypotermie a přehřátí

Příliš nízké teploty těla jsou hlavní příčinou nemocí.

Chybějící, příliš slabé, nebo příliš vysoko namontované zářící zdroje tepla znemožňují zvířatům dosáhnout provozní teploty.

Důsledkem je m.j. porucha trávení a snížená imunitní ochrana, následné metabolické poruchy a infekční nemoci.

Přesto má příliš mnoho tepla negativní účinky. Příliš vysoké udržovací teploty během dne nebo v noci vedou ke zvýšení příjmu potravy a nadměrnému rychlému růstu.

To je spojeno se zvýšenou potřebou vitamínů a minerálů. Pokud poptávka po těchto látkách není uspokojena, dojde ke zdravotním problémům, (např. křivice).

Nedostatek chladnějších zón, a absence snížení nočních teplot znamená ohrožení nadváhou, onemocnění jater, abnormálně zrychlený růst a metabolické poruchy.

Jak poznáte teplotní deficity?

Důležitými příznaky jsou instinktivní chování zvířete. Pokud je pod tepelnou žárovkou delší dobu nebo pokud upřednostňuje střed světelného kužele, pravděpodobně vyžaduje vyšší teploty. V tomto případě by mělo být tepelné záření zvýšeno.

Pokud se naopak pravidelně vyhýbá přímému teplu a vyhledává místa u stěn terária, je teplota  pravděpodobně příliš vysoká. Zde je třeba snížit tepelné záření. Totéž platí pro topné rohože nebo topné kabely.

Pokud zvíře vykazuje nedostatek aktivity, nedostatek pohybu, nízkou chuť k jídlu, poruchu trávení nebo náchylnost k infekčním chorobám, může to znamenat příliš nízké teploty.

Pokud však na druhé straně tráví spoustu času ve stínu, je  neklidné, vykazuje nadměrnou potřebu potravy, rychle roste a má tendenci k nadváze, může to znamenat nadměrné teploty.

Teplotní gradient

Fiji banded iguana

Terárium by mělo mít víceméně výrazný teplotní gradient.

To umožňuje zvířatům nezávisle regulovat teplotu těla tím, že navštěvují teplejší nebo chladnější oblasti podle potřeby.

Za tímto účelem jsou terária rozdělena do dvou teplotních zón:  teplejší a světlejší oblast (zde je umístěno  topné těleso nebo rohož) a chladnější,  tmavější oblasti, která je vyhřívaná slaběji, v závislosti na druhu.

Aby se dosáhlo maximálního teplotního gradientu, zdroj tepla v případě plazů terestrických druhů není centrálně namontován, ale bočně odsazen. Pro šplhající  plazy je zdroj tepla umístěn tak, aby vznikl teplý horní a chladný spodní prostor.

Všechny druhy plazů ze suchých nebo pouštních oblastí, vyžadují vysoké teplotní gradienty. Obvykle to znamená, že teploty v nejteplejším místě – pod tepelnou žárovkou,  jsou mnohem vyšší než v nejchladnějším místě.

Pro obyvatele mokřadů, listnatých a deštných pralesů je to pravý opak. Zde je teplotní rozdíl mezi nejteplejším a nejchladnějším bodem mnohem nižší.

Denní a roční cykly

V subtropických a mírných oblastech v noci teploty výrazně klesají  a tudíž i metabolismus a aktivita. Aby se zabránilo metabolickým poruchám, měly by být všechny zdroje tepla v teráriu v noci vypínány (nejlépe časový spínač).

U zvířat z tropických oblastí, kde dochází pouze k malým teplotním výkyvům, platí opačné pravidlo: Zdroj tepla zůstává často v noci zapnutý.

V úvahu by měly být brány i roční cykly.

Zvířata z mírných oblastí vyžadují hibernaci trvající několik měsíců s úplnou abstinencí potravin, zvířata  ze subtropických oblastí potřebují alespoň  dobu několika týdnů odpočinku se sníženou teplotou a potravou.

U plazů z tropických oblastí je zapotřebí simulované období dešťů a sucha.

Stanovení maximálních a minimálních teplot 

Teploměry pro měření teploty vzduchu by měly být umístěny na místech, kde se zvířata obvykle nacházejí, tj. v případě terestrických druhů  v blízkosti země, u lezoucích druhů v horní části terária.

Čtyři hodnoty jsou zvláště důležité:

     Teplota vzduchu během dne.

     Teplota vzduchu v noci.

     Maximální teplota v nejteplejším (zvířeti přístupném) místě terária.

     Nejnižší teplota v nejchladnějším dostupném místě.

Infekční onemocnění a teplota

Krokodil sehr nah

Reakce horečkou  je starobylým vlastním obranným mechanismem zvířat proti patogenním mikroorganismům.

Pokud jejich počet nebo virulence překračuje určitou hranici, mozek zvířete zvyšuje potřebnou teplotu. U savců se nyní automaticky zvyšuje tělesná  teplota – dostanou horečku.

Plazi nejsou schopni takové reakce,  jakožto  chladnokrevná zvířata. Ale i oni vykazují reakci a hledají možnost vyšších teplot.  Vyhledávají  obzvlášť teplé oblasti, kde se zahřejí na teplotu horečky.

V teráriu to obvykle není možné. Proto chovatel musí zasáhnout a zvýšit teplotu pod zdrojem světla a tepla o několik stupňů.

Reakce přirozené horečky by měla být určitě podporována, protože nejen zkracuje dobu trvání onemocnění, ale také významně snižuje úmrtnost.

Upozornění na rizika

    Expozice slunce může ohřívat skleněné nádoby (terária) natolik, že je riziko ohrožení života plazů  (přehřátí).

    Teploty vhodné pro daný druh lze udržovat mnohem lépe, pokud je terárium na klidném, stinném místě.

    Během léta dochází v obývacím pokoji ke značnému zvýšení teploty. V teráriu lze rychle dosáhnout život ohrožujících teplot.

    Pravidelné měření teploty v letních měsících pomáhá včas zjistit možné přehřátí.

    Lepší větrání, zastínění a inaktivace (vypínání) topných systémů by měly být prováděny včas.

    Topná osvětlovací tělesa  musí být vždy vybavena (zvláště u druhů lezoucích, nebo skákajících)   ochrannou klecí, aby se zabránilo popáleninám zvířat. Pozor i u hadů (např. krajty královské)

    Aby se předešlo přehřátí zvířat tepelnými žárovkami,  nebo topnými rohožemi, musí jim být poskytnuta možnost navštívit chladnější prostory.

    To platí zejména u malých terárií.

    Pro vytvoření teplotního gradientu je tepelná žárovka umístěna co nejvíce bočně v teráriu. Na protilehlé straně pro ochlazení musí existovat stínový úkryt.

    Nesprávné použití topných rohoží nebo vyhřívaných kamenů může snadno způsobit popáleniny. Proto, v závislosti na druhu, nesmí být překročeny určité teploty povrchu.

    Chcete-li omezit teplotu, použijte termostat nebo alternativně digitální časovač, který se zapíná a vypíná v pravidelných intervalech, např. 10 minut zapnutí a vypnutí po dobu 30 minut.

    Zpravidla by se neměla  vyhřívat celá plocha, ale jen část terária.

    Tmavé kameny ukládají více tepla, a tak se ohřívají více než světlé kameny. Také se mohou stát příčinou popálenin.

Reptiliendoktor.com

překlad Terraristik.cz

 

TOPlist