clovek

MŮJ ÚČET

Zpřísnění pravidel pro burzy

Máme k dispozici text od pana Petra Čuříka, organizátora známé burzy Živá exotika. Myslíme si, že je zapotřebí seznámit širokou veřejnost s tím, že konečně i v CZ začaly hýbat ledy a skončí překupníci a šmelináři, kteří kočují po burzách s hady v krabičkách od cvrčků, s chameleony bez končetin a podobné hrůzy. Je znám případ, kdy byla prodána krajta královská ve stáří jednoho roku, s váhou 150g, o níž prodejce (jméno je známé) tvrdil, že je to normální a cena je výhodná. Naštěstí i tento had našel nového majitele, který mu dá vše co potřebuje a stav zvířete se jistě výrazně zlepší.

Jde jen o to, aby pořadatelé tvrdě vyžadovali dodržování podmínek pro vystavovaná zvířata stejně jako pan Čuřík a kontroly se nebály tvrdě postihovat porušování stanovených podmínek. V případě opakovaných porušování veterinárních předpisů a Zákona na ochranu proti týrání zvířat potom takové burzy, kde k problémům dochází, zakázat.

Nejsem samozřejmě proti pořádání burz, jako takových. Mělo by ale jít o setkávání chovatelů, kteří nabídnou svoje odchovy, nebo zvířata,  poradí zájemcům a začátečníkům a také si mezi sebou vymění zkušenosti, nebo jen prostě „poklábosí“ o problémech, které se nevyhnou žádnému chovu. Mnohé burzy se však zvrhly v akce pouťového typu, kde mají hlavní slovo překupníci, v drtivé většině bez Živnostenského oprávnění, bez citu ke zvířatům. Zvláštní kapitolou jsou potom tzv. výkupci Inzeráty typu „koupím 200 chameleonů“ by neměly ujít pozornosti úřadů a to nejen Státní veterinární správy.

Chci poděkovat panu Čuříkovi, že začal vyžadovat na své akci dodržování platných předpisů. Samozřejmě nemůže být v každém okamžiku u každého prodejního místa, ale trend je dán a pokud se zapojí příslušné úřady, stanou se snad brzo burzy opět jen setkáním chovatelů a milovníků zvířat.

Text zprávy pro prodejce na Živé exotice   

Vážení přátelé prodejci, vystavovatelé, vzhledem k tomu, že se zpřísňují pravidla pořádání burz a jejich kontrol, žádám vás tímto o důsledné dodržování „Provozního řádu“ a vyplňování „Seznamu nabízených zvířat“. Boxy neprůhledné, pouze s průhledným víkem. Přepravky s dostatečným přívodem vzduchu, tepla, osvětlení. Zvířata musí mít vhodný substrát , u chameleonů větve. Vodní druhy musí mít vodu s možností souše, popř. tolik vody, aby nemuseli stále plavat, vlhkomilné vlhký sustrát Velikost přepravek tak, aby se mohla zvířata otočit (ještěři 1,5 x délka těla, 1/3 délky hadů, 2x karapax u želv, výška boxu 2x výška těla a pro stromové druhy 3x.

V boxu pouze jednotlivě umístěni. Zákaz fyzicky vyčerpaná, nemocná nebo podezřelá z onemocnění, březí samice. Savci musí mít vhodné stelivo, úkryt (noční), vodu a krmení – krmná zvířata alespoň vodu.  Jedovatí výhradně na stolech k tomu určených, zajištěni proti neúmyslnému otevření – gumičky nebo lepenka. Umístění všech zvířat ve výšce 70 cm, výšce stolu. Sondovat pouze veterinář. Zákaz prodeje mláďat neschopných samostatného příjmu potravy (myšata !).

Přidávám několik reakci po prvním kratším článku, který byl uveřejněn v našem  Reptil Clubu. Individiuum, které si říká Robert Boa, začalo nepokrytě vyhrožovat a dostal se tak na hranu trestního zákona. Příznačné pro ty, pro které jsou zvířata jen zdrojem zisků.

Terraristik.cz
TOPlist