clovek

MŮJ ÚČET

Stres u plazů

 

reptiliendoktor-75873553stress1

Stres může vyvolat u plazů akutní nebo i  chronické poruchy. Zatím existují různé studie a pozorování v  chovech. Přinášíme vám aktuální poznatky a ukážeme vám, jak můžete zabránit stresu u svých zvířat.

Plazi vystaveni akutnímu stresovému zatížení se vyznačují hyperaktivním chováním. Snaží se vyrovnat se stresem zvýšenou aktivitou. Řeč těla je výrazná, plazi jsou neklidní, neustále ostražití a mají zrychlené pohyby. Často jsou i agresivní (hadi, ještěrky). Panické, nebo přehnané únikové reakce mohou snadno přivodit zranění, zvláště ve stísněných podmínkách.

Náchylnost ke stresu závisí zcela, nebo částečně na odlišnostech charakteristiky druhu v rámci skupiny, nebo rodů a závisí na několika faktorech. Obecně například gekoni, ještěrky, anolisové a chameleoni vykazují  velmi vysokou citlivost. Většina druhů želv je rovněž  náchylná, poměrně výrazně.  Konkrétně ještěrky mohou reagovat špatným držením těla, velmi často s duševními poruchami.

Divoká zvířata z importu vykazují  nejsilnější stresové reakce. To je výhodné v přirozeném prostředí, ale ne v stísněných prostorách jednoho terária. Odchovy vykazují sníženou odolnost vůči stresu. V důsledku toho jsou v teráriu ve skupině zvířat v podřízených pozicích.

reptiliendoktor-250645000stress2

Stresový faktor: změna prostředí

Nové prostředí – tedy změna terária, znamená pro plazy značný tlak. Již ztráta substrátu spouští těžkou úzkost, následovanou nástrahami dopravy a integrace do neznámého prostoru. V případě skupinového ustájení se musí nově příchozí rovněž postavit původním obyvatelům terária a bojovat o místo v hierarchii skupiny.

Konflikty v boji o teritorium mohou vést ke smrti poraženého zvířete, někdy i po několika dnech. Jsou-li dva samci stejného druhu pohromadě v uzavřeném prostoru, slabší samci obvykle reagují únikovým chováním. Nicméně, protože slabší samec nemůže opustit území dominantního samce, nemá žádný způsob, jak řešit konflikty. Neustálá vysoká hladina stresu může vést v krátké době k celkovému fyzickému a psychickému vyčerpání zvířete.

reptiliendoktor-130469849stress3

Stresový faktor: nemožnost úkrytu

Bezpečný úkryt má zásadní význam pro fyzické i „psychické“ blaho našich plazů. Je to jediné bezpečné útočiště, které zvíře má. Místo klidu a bezpečí a také místo pro regeneraci. Dokonce i v zajetí, a proto každé zvíře potřebuje bezpečný úkryt, kde nehrozí žádné nebezpečí.

Chybějící nebo nespolehlivý úkryt je základním a bohužel často podceňovaným faktorem chronického stresu. Měli bychom respektovat pocit bezpečí našich plazů a při vizuální prohlídce neprovádět žádné změny na úkrytu, pokud je to možné.

reptiliendoktor-92793307stress4

Stresový faktor: skupinový chov

Hlavní příčinou akutních i chronických stresových zátěží jsou konflikty s jinými plazy. Doporučujeme získat přesné informace o sociálních návycích jednotlivých druhů a postupovat podle doporučení.

Mnoho plazů jsou samotáři a cítí se dobře v individuální bydlení. Některé druhy mohou být jako skupina, ale pouze za pečlivém zvážení účelu skupiny.

V závislosti na druhu chovu by měla být přijata ve skupině vhodná rovnováha pohlaví plazů. Obvykle je užitečný větší počet samic. V opačném případě hrozí neustálé půtky a neustálé obtěžování samic. Zejména společný chov několika samců je často problematický.

Druhy, které vyžadují svoje teritorium, by měly být chovány pouze v dostatečně velkých teráriích a v naprostém souladu s ostatními členy skupiny. Životní podmínky zvířat musí být neustále pečlivě sledovány. Pro utlačovaná zvířata se důrazně doporučuje individuální přístup.

reptiliendoktor-191080385stress5

Tipy pro všeobecné snižování stresu

    Terárium by mělo být na klidném místě, pokud je to možné. V žádném případě na chodbě nebo jiných frekventovaných částech bytu.

    Je třeba se vyhnout  přeplňování zvířaty.

    Zásadní význam má druh a konstelace zvířat. To platí zejména pro druhy, které potřebují svoje teritorium, které si chrání.

    Chameleoni jsou zvláště citliví na stres. Zde pomůže hustá výsadba rostlin a také zadní a boční 3D stěny pro zajištění soukromí. Pro pozemní druhy je vhodné používat boční a zadní stěny, které jsou pokryty korkovou kůrou nebo kameny.

    Dokonce i silný stres je poměrně dobře snášen, pokud je možnost adekvátního zotavení. Místa regenerace jsou primárně úkryty a místa k vyhřívání. Každé zvíře by tedy mělo mít svoje soukromí a svůj bezpečný úkryt. Kolektivní prostor bez možnosti úkrytu významně komplikují regeneraci.

    Velmi důležité je dostatečné množství světla, tepla a UV záření. Věnujte pozornost správnému trvání osvětlení. Často svítí kompaktní zářivky příliš krátkou dobu z důvodu nákladů a nemůžou uspokojit potřeby obyvatel terária.

Snížení dopravního zatížení

Stres z transportu můžeme účinně snížit dvěma jednoduchými opatřeními: tmou a materiálem v transportním boxu (styk s kůží plaza). Tma podporuje sekreci melatoninu a to má uklidňující účinky. Relativně malé přepravní boxy s vhodným prodyšným substrátem, vytváří podmínky podobné těm, které měl plaz v úkrytu. Přímý kontakt mezi kůží plaza a substrátem stimuluje uvolňování hormonu oxytocinu a napomáhá relaxaci.

Tipy na těžký stres

    Jeden den před transportem a 12 hodin po transportu zásadně nekrmit!.

    Po náročných akcích (pro zvíře) jako jsou například burzy a prodejní akce,  musíme počítat s prodlouženou regenerační fází, s minimálním stresem. Během této doby je obzvláště důležité, aby měl plaz k dispozici bezpečný úkryt a optimální osvětlení. K posílení imunitního systému také dostatečnou teplotu a UV záření. Doba osvětlení by měla odpovídat délce trvání slunečního svitu v biotopu (ve špičkách času aktivity).

    Silný stres spotřebuje velké množství glukózy, a proto vede k nedostatku vitality, slabosti a vyčerpání. Z tohoto důvodu může být obsah glukózy v krmení na krátkou dobu zvýšen, např. krmením ovoce, mladých výhonků rostlin nebo odpovídajícím způsobem obohacených krmných zvířat. Glukóza také stimuluje uvolňování serotoninu a tím brání vzniku chronického stresu.

    V případě, že se zvíře jeví oslabeno, by měla být co nejvyšší intenzita osvětlení a teplota. Pro tento účel, se teplota zvyšuje na místě pro vyhřívání  montáží další tepelné žárovky, nebo žárovky s vyšším výkonem. Teplotu zvýšíme asi o 3-5 °C a současně optimalizujeme světelné záření. Můžeme také krátkodobě podávat rostlinné imunostimulanty (např. Echinacea).

www.reptiliendoktor.com

překlad  www.terraristik.cz

TOPlist