clovek

MŮJ ÚČET

Imunitní systém – supersíla nebo „poslední možnost“?

 

reptiliendoktor-98612516-imuno1

 

Silný imunitní systém je velmi účinnou ochranou proti onemocnění. Pokud si přečtete několik rad a informací,  může váš mazlíček zůstat po delší dobu fit a zdravý.

Všechny živé organismy jsou chráněny vlastním obranným systémem organismu proti patogenům. U vyšších organismů se taková vlastnost nazývá imunitní systém. Imunitní systém udržuje škodlivé bakterie, viry, houby a parazity pod kontrolou a také odstraňuje toxické produkty, cizí látky a defektní buňky z těla.

Imunitní systém může rozvinout jen tehdy svou plnou výkonnost, když je „školený a trénovaný“ . K tomu potřebuje mít stálý kontakt s různými zárodky.

 

Umělé prostředí, jako je terárium, se liší od přirozeného prostředí především nedostatkem rozmanitosti choroboplodných zárodků. Bez neustále se měnícího se „budiče kontaktu“ proto zůstává imunitní systém našich plazů často nedostatečně rozvinutý, křehký a podrážděný. Mnoho terárií je silně znečištěno určitými bakteriemi. Je to způsobeno vysokým počtem zvířat v malém prostoru, nebo špatnou hygienou.

Je-li málo rozvinutý imunitní systém vystaven velkému množstvé bakterií, existuje zvýšené riziko infekce. Této situaci bychom měli čelit důsledně. Dodržování hygienických opatření může vést ke snížení tlaku na životní podmínky zvířat a optimalizováním zdrojů tepla je imunitní systém aktivně posilován.

reptiliendoktor-166705-imuno2

Imunitní systém potřebuje stejně jako ostatní tělesné funkce  fáze obnovy a regenerace. Pokud je pod stálým tlakem a stresem, nebo pokud trvale hrozí chronické onemocnění, nemůže již plnit svůj hlavní úkol, obranu proti patogenům v plném rozsahu. Celková citlivost na infekci se zvyšuje, onemocnění probíhá déle a existuje tendence k recidivám a chronickým nemocem.

Plazi reagují na narušení imunity tak, že instinktivně omezí svou činnost, pohyb, méně přijímají potravu, nebo zůstávají déle v blízkosti zdroje tepla. Od toho okamžiku bychom měli začít kriticky hodnotit podmínky v teráriu a přijmout opatření na posílení oslabeného imunitního systému.

Složky imunitního systému

Povrchové bariéry (kůže, sliznice a symbiotické bakteriální flóry)

Buněčný systém (na př.- T-lymfocyty, makrofágy, granulocyty, B-lymfocyty)

Humorální systém (protilátky, komplement faktory, interleukiny)

 

Zatěžovatelé pro imunitní systém

Nachlazení nebo nedostatek tepla

Podvýživa

Chronický stres, zatížení

Infekční nemoci

Chronické choroby

Silné napadení parazity

reptiliendoktor-134177987-imuno3

První kroky: snížit stresové faktory

    Zvýšenou pozornost musíme věnovat chronický infekcím a hnisajícím poraněním. Představují trvalé zatížení pro imunitní systém.

    Nízká invaze parazitů je normální a není třeba ji léčit. Masové napadení však může zatěžovat imunitní systém silně a mělo by být léčeno vhodnými přípravky. Pravidelně se provádějí fekální vyšetření, to spolehlivě vrhne světlo na stav parazitů.

    Sociální stres může významně oslabit imunitní systém. Hlavně konflikty s ostatními plazy. Z tohoto důvodu je vhodné znát přesně teritoriální potřeby a sociální návyky chovaných druhů. Teritoriální druhy by měly být chovávány pouze v dostatečně velkých teráriích a v naprostém souladu s dalšími jedinci skupiny plazů. Stav životních podmínek zvířat musí být neustále pečlivě sledován.

    Většina plazů jsou samotáři. Chov v páru, nebo ve skupině pro ně může být významnou zátěží. Samci jsou většinou vzájemně neslučitelní. Přebytek samců ve skupině je často problematický. Vede k neustálým půtkám, obtěžování samic a potlačování slabších zvířat stejného druhu.

    V mnoha terárií je dosahováno vysoké hustoty excitační, zvláště v případě, že jsou malé, nedostatečně větrané. Nízká vlhkost vzduchu zvyšuje tvorbu prachu a způsobuje oční a respirační podráždění zvířat, jsou průběžně kontaminovány patogeny prachu. To přetěžuje imunitní systém a zvyšuje náchylnost k očním a dýchacím problémům. Zejména v suchých (pouštních) teráriích by proto pravidelně, zejména ráno a večer, měl postřik vodou udržet prašnost v šachu. Měl by být použit  substrát s nízkým obsahem prachových částic.

reptiliendoktor-142984471-imuno4

    Dehydratace vede k hromadění toxických metabolitů v těle. To znamená, že imunitní systém je nabitý, když musí čelit stále větším zatížení toxické metabolity. Potom má méně prostředků na obranu proti patogenům, kterými disponuje. Adekvátní hydratace naopak podporuje vylučování toxických produktů.

    Potrava by měla být likvidována rychle, když o ni nemá plaz zájem, protože jinak vznikají procesy fermentace, hniloby, plísní a toxické rozkladné produkty. To je zátěž pro imunitní systém. Ze stejného důvodu je třeba zlikvidovat stará krmiva, po datu expirace. Zvláště pokud bylo krmivo uloženo ve vlhkém a teplém prostředí, může být poškozeno před datem expirace.

    Bakterie střevní flóry jsou nezbytnou součástí imunitního systému. Nesprávná strava mění jejich přirozenou skladbu a vytváří podmínky pro patogenní střevní bakterie a parazity.

    Mnoho léků, zejména antibiotik destabilizuje střevní flóru.

    Bakteriální flóra kůže a sliznic je součástí imunitního systému. Proto příliš suché nebo vlhké prostředí v teráriu narušuje její přirozené složení a učiní je náchylnou vůči patogenům.

    Nedostatek UV záření může narušit přirozené složení kožní flóry a umožní vznik plísňových nebo kožních chorob.

Reptiliendoktor.com

překlad  Terraristik.cz

 

 

TOPlist