clovek

MŮJ ÚČET

Chov hadů v regálových systémech (Racks systémy)

 

Chov v zásuvkových boxech (Racks systém) je v posledních letech častý. Rozumíme tím chov v boxech, které jsou jako zásuvky uloženy v regálech. Box je osazen většinou jen hadem, miskou na vodu a trochou substrátu. Úkryty, nebo boxy s vlhkým mechem pro zvýšení vlhkosti chybí ve většině případů. Had je chován za optimální teploty a nízké hladiny osvětlení. Racks se používají nejen k chovu mladých hadů, ale také k chovu dospělých hadů všech druhů. Tam také dochází k páření, kdy je samec přidán do boxu k samici a poté opět odstraněn.

  1. Právní aspekty:

Podle § 2 zákona o ochraně zvířat (německý zákon) je nutné chovat zvířata dle potřeb jednotlivých druhů a poskytovat jim maximální péči. To zahrnuje u hadů například podporu a zachování loveckého pudu, možnost koupání, aktivní průzkumné chovaní (šplhání), vyhřívání pod světelným zdrojem a možnost kálení na odlehlejším místě. Pro chov plazů neexistuje relevantní právní předpis. Požadavky § 2 Zákona na ochranu zvířat (DE) v části o minimálních požadavcích, konkretizovaných pro plazy stanoví základní podmínky pro chov plazů:

  • Dostatek potravy a vody. Zvířata musí mít stálý přístup k hodnotnému krmivu a čerstvé vodě.
  • Vhodná ubikace zvířete. Dostatečně velká, samozřejmostí je tepelný a světelný režim. K tomu i vlhkost vhodná pro daný druh zvířete. Pravidelná údržba a čištění ubikace.
  • Sledování zdravotního stavu zvířete, zabránění možným úrazů a nehodám. V případě potřeby poskytnout veterinární ošetření a péči. Vhodné jsou pravidelné kontroly se zaměřením na zdravotní stav zvířat v chovu.
  • Předcházet strachu a stresu zvířat. K tomu může dojít například nevhodným zacházením, častou manipulací, případně manipulací v době, kdy zvíře podle svého biorytmu normálně spí. U hadů to může být i manipulace v období svleku.
  • Poskytnout zvířeti možnost normálního chování, dostatečný prostor, světlo, teplo a klid.

V ubikacích pro mláďata je zakázaná absence podestýlky, úkrytu a režimu den/noc.

Chov hadů v regálových systémech

Důležité je stáří a velikost chovaného zvířete. Rack systém ale v každém případě omezuje možnosti hada, aby se choval přirozeně. Toto omezení je velmi výrazné.

Výhody a nevýhody Rack systémů

Python regius patří mezi hady nejčastěji chované Rack systémech. Tento systém se používá pro mláďata, i pro dospělé hady. Zastánci takového chovu argumentují tím, že hadi mají klid, nejsou rušeni a mláďata ochotněji přijímají potravu. Dalším argumentem je, že krajty královské žijí v přírodě v různých dutinách, kořenech stromů a termitištích. Z toho odvozují, že Rack jsou pro jejich chov vhodné. Takový závěr však není odůvodněný. Konstrukce regálu neodpovídá pobytu hada v úzké jeskyni, box není strukturován výškově a díky malým rozměrům má had prakticky k dispozici jen jednu změnu pozice. I v termitištích se had pohybuje šplháním a často leze i v norách hlodavců.

V Racks nelze poskytnout hadovi možnost volby různých teplotních oblastí, nemá možnost úkrytu v různých teplotních zónách. Nemá možnost pohybu v dalších patrech boxu. Na tento rozsah pohybu rozměry regálu nestačí. Názor zastánců regálového chovu je, že v teráriích nemá had takové bezpečí a klid a že to může být příčina různých nemocí a neplodnosti.

 

Formulace stanoviska BMELV (německý úřad ochrany zvířat) pro všechny druhy rodu Python je poněkud nešťastná. Jsou zde shrnuty podmínky pro všechny hady toho rodu kteří ale mají jiné nároky. Jsou různé požadavky na množství vody a velikost bazénku, na výšku terária. Výška ubikace by měla v každém případě umožnit trojrozměrný pohyb. Mladí hadi až do váhy cca 500g podle zkušeností špatně v zajetí přijímají potravu. V takovém případě může být regálový chov užitečný, než se mláďata rozkrmí. Rozměry boxu by měly být 1 x 0,5 x 0,3 m.

Každý box je nutné vybavit podestýlkou, miskou na vodu a úkrytem. Je zapotřebí zajistit, aby byla dodržena teplota dle specifikace BMELV pro daný druh a vlhkost cca 60-80%. Je také nutné nainstalovat vhodné teploměry a vlhkoměry. V případě více boxů v regálu stejné velikosti a stejných podmínek, stačí jeden teploměr a vlhkoměr. Musí být zajištěno dostatečné větrání, to je velmi důležité. Větracími otvory, nebo mřížkou. Světlo může být kombinace přirozeného a umělého osvětlení.

Velcí hadi v regálových systémech

Boa constrictors (hroznýš královský) a další (bez Boinae Corallus spp.)

Chov subadultních a dospělých  boa (hroznýš) a další Boinae v regálových systémech není vhodný. Tyto druhy, jako nejreprezentativnější svého druhu jsou ve srovnání s pythony  podstatně větší (v závislosti na druhu a poddruhů různá zvířata mají velikost až 2-3 m). Navíc to nejsou  číhající predátoři, jako jsou např. Python regius, ale aktivně kořist vyhledávají. Systém regálů díky omezeným rozměrům tedy neumožňuje žádné aktivní pohybové chování. Proto je třeba dodržovat požadavky zprávy BMELV. Tam je také důraz na dostatek vody v boxech téměř všech druhů. K dosažení souladu s tímto nařízením musí být zajištěna možnost adekvátního koupání v regálovém systému vzhledem k velikosti těla. Regálový systém nemůže splňovat tento požadavek z důvodů prostoru.

Výjimka platí pro chov novorozených mláďat (41- 46 cm) a juvenilních jedinců až do délky těla 55 cm.

Racks  systémy jsou vhodné pro lepší kontrolu příjmu krmiva.

Rozměry jednotlivých boxů musí být nejméně 1 x 0,5 x 0,5 m

(Délka x šířka x výška) vzhledem k velikosti zvířete.

Vzhledem k nárokům na biotopy specifických pro daný druh platí toto nařízení také pro

Anakondy (Eunectes spp.) a hroznýšovce duhové (Epicrates spp.).

Krajta kobercová (Morelia spilota), krajta zelená (Morelia viridis).

Chov těchto druhů (Morelia spp.) není vhodný v systémech plochých regálů,

bez ohledu na věk zvířat.

Jejich potřeba pohybu se nedá uspokojit a především nemají možnost lezení po větvích. Jedná se o druhy se silnou až kompletní adaptací na přírodní životní styl. Proto je třeba dodržovat specifikaci  zprávy BMELV. Analogicky to platí i pro druhy Psohlavec zelený, Psohlavec orinocký (CORALLUS SPP.) 

Krajta mřížkovaná  (BROGHAMMERUS RETICULATUS a B. TIMORENSIS)

Chov těchto druhů v regálových systémech je zakázán. Problém je už jen velikost 5-6 m.

Dokonce i dospělá zvířata potřebují stromy a keře pro lov a odpočinek. Jsou silně

vázáni na vodu, takže v systému chovu kromě lezení musí být stále v dostatečném množství k dispozici.

Chovat lze pouze novorozence (75 – 80 cm) a mláďata až do celkové délky 90 cm

Rozměry boxů musí být nejméně 1 x 0,5 x 0,5 m (Délka x šířka x výška)

Krajta pestrá (PYTHON CURTUS) 

Chov dospělých dospělých zvířat (Python curtus) v regálových systémech není pro tento druh vhodný. Nezbytné pro jejich způsob života jsou m.j. velká koupací plocha a zejména hluboká vrstva zeminy). Tyto požadavky nelze v regálovém systému splnit.

Pouze pro chov novorozenců (33 – 45 cm ) a mláďat až do délky těla 50 cm lze systém regálového chovu využít pro lepší kontrolu příjmu krmiva.

Rozměry boxů musí být nejméně 1 x 0,5 x 0,3 m (délka x šířka x výška)

Krajta tygrovaná (PYTHON MOLURUS)

Krajta tygrovaná (Python molurus) je jeden z nejčastěji chovaných velkých hadů.

Chov subadultních a dospělých jedinců není v regálových systémech vhodný. Jedná se o velmi velká zvířata. Nad 5 m a 90 kg tělesné hmotnosti.

Chovat je možné pouze novorozence (50-70 cm) a mláďata do celkové délky 90 cm, aby byla zajištěna lepší kontrola příjmu krmiva.

Rozměry boxu musí být nejméně 1 x 0,5 x 0,5 m (délka x šířka x výška).

Analogicky platí, že tato nařízení jsou platná také pro další velmi velké druhy

Krajta písmenková (PYTHON SEBAE) a Krajta jihoafrická  (PYTHON NATALENSIS)

a pro méně často chované druhy, např. Krajta Albertisova (LEIOPYTHON ALBERTISII) a

Krajta zakrslá  (BOTROCHILUS BOA)

Jedná se o druhy s potřebami a specifickými požadavky na chov, které je činí nevhodnými pro chov v regálových systémech.

Hroznýšek turecký (ERYX SPP.)

(Eryx spp.) jsou malé zvířata (max 70 cm.) Tráví většinu času v podzemí. Aktivní jsou především za soumraku a v noci. Pokud jim zajistíme podmínky potřebné pro pohodu těchto zvířat (kromě klimatických faktorů – výraznější teplotní gradient) také půdní substrát nejméně 10 cm hluboký. Pokud jsou tyto požadavky splněny, je možný chov v regálovém systému.

Rozměry boxů musí být nejméně 0,75 x 0,5 x 0,5 m (délka x šířka x výška).

Chov užovek v regálových systémech 

Užovka červená (PANTHEROPHIS GUTTATUS)

Tato zvířata dosahují velikosti  do 130 cm. Je to poměrně aktivní druh, aktivně vyhledává kořist a využívá všechny dimenze přirozeného biotopu. Chovné zařízení musí tedy poskytovat možnost plavání, stejně jako možnosti k lezení.

V regálovém systému to není možné. Může být využit jen pro chov mláďat do délky těla cca 40cm. Výhoda je v kontrole příjmu potravy. Je zapotřebí dostatečné větrání a osvětlení.

Rozměry boxů minimálně 1 x 0,5 x 0,5 m.

Užovky rodu THAMNOPHIS SPP.

Tato zvířata dosahují v závislosti na druhu délky těla do 120 cm. Jedná se o různé druhy,

velmi aktivní, s velmi silnou vazbou na vodu. Častou lezou ve větvích křovin a stromů. Vzhledem k tomu, že se rod také vyskytuje v chladnějších oblastech Severní Ameriky, zvířata často vykazují „basking chování“ (slunění). Chovné zařízení musí  nabízet možnosti prostoru pro plavání a lezení.

Chov v regálových systémech je proto tyto druhy nevhodný, bez ohledu na stáří zvířat.

Heterodon nosatý (HETERODON NASICUS)

Jedná se o poměrně malý, terestrický druh, který tráví většinu dne zahrabaný v půdním substrátu, číhající na kořist. Je aktivní především v noci. V teráriu potřebuje lokální vyhřívání a možnost hrabání v substrátu. Pokud jsou splněny tyto podmínky, lze chov tohoto druhu doporučit i regálových systémech.

Minimální rozměry boxu 1 x 0,5 x 0,5 m

Korálovky (LAMPROPELTIS SPP.)

V závislosti na druhu nebo poddruhu zvířata dosahují délky těla  od 60 do 150 cm, narozená mláďata 18-30 cm. Jedná se převážně o terestrické druhy, aktivními za soumraku  s velkou potřebou úkrytů. Vyhledává hromady kamení, pařezy a dutiny stromů kde hledá potenciální kořist. Vyjádření a hodnocení uvedená pro kukuřičný had se obdobně vztahují na dobu trvání chovu.

Doporučení uvedená pro chov užovek se obdobně vztahují i na chov korálovek.

Ostatní druhy hadů

Obchod nabízí širokou škálu dalších druhů hadů různého původu. Zejména z Asie, jejich požadavky na terária  jsou často výrazně odlišné od dříve jmenovaných druhů.

Obecně není chov těchto v regálových systémech vhodný, pro velmi složité klimatické a prostorové nároky.

Racks systémy pro ukládání hadů během hibernace

Mnoho druhů hadů žije v přirozeném prostředí v době odpočinku, v průběhu zimního období. Výrazné snížení celého metabolismu jim umožňuje přečkat delší období bez příjmu potravy.

Hibernace má významný vliv na sexuální cyklus zvířat a přímý vliv na procesy zrání spermií, vajíček a hormonální stimulaci. To je důvod, proč je hibernace behaviorálním prvkem.

Je nezbytná jako základní podmínka pro úspěšnou reprodukci.

Podle odlišného zeměpisného rozložení je významným prvkem variabilita v druhově specifickém doporučení pro dobu zimního odpočinku z hlediska doby trvání a teplotních nároků. To je nutné také respektovat.

Regálové systémy jsou v zásadě vhodné pro správu odpočinku. Faktory, které jsou důležité pro tuto dobu v prostorách pro hibernaci: teplo a světlo (správně nastavené hodnoty).  Tyto parametry musí být upraveny také v místnostech, kde je systém regálu umístěn.

V době hibernace je vyloučená přeprava (stěhování) hadů. 

Shrnutí

Z výše uvedených důvodů signatáři nedoporučují chov dospělých hadů v regálových systémech, s uvedenými výjimkami.

Pro stohování boxů platí následující minimální požadavky:

    Každá regálový box je vybaven vhodnou vodní nádrží, wet-boxem (mokrým boxem) mokrého a úkrytem.

    Dostatečný prostor každého boxu musí být vybaven pro konkrétní druh, např.  větvemi stromů,

nebo vysokou vrstvou substrátu apod. dle potřeb jednotlivých druhů.

    V každé jednotce chovu hadů (regálu) musí být i nadále zajištěno, že teplotní specifikace zprávy BMELV a specifická     vlhkost pro druhy bude kontrolována odpovídajícím měřícím zařízením, které musí být připojeno ke každé jednotce (regálu).

    Pokud má více boxů stejné podmínky (umístění, topení, regulace vlhkosti), je postačující, pokud je jeden box reprezentativní  (měřením vlhkosti nebo teploty)  pro několik dalších boxů se stejným vybavením.

    Musí být zajištěno dostatečné větrání.

    Všechny jednotky (boxy) chovu jsou buď osvětleny dostatečným denním světlem,  nebo ekvivalentem umělého osvětlení nad boxy.

Heike Krüger

překlad Terraristik.cz

TOPlist